06 mars 2021

En tidning på kristen grundFamilj

Musiken är den röda tråden

Musiken har gått som en röd tråd genom 50-åriga Annika Widerstedts liv. Och hon säger att den gjort henne mycket gott. Det är ju inte för inte hon går under namnet "hon som alltid är glad".

Endast för prenumeranter
Fler artiklar