19 april 2021

En tidning på kristen grundFamilj

Börge Ring prisas för läroböcker

10 frågor till Börge Ring, som fick Lärkan-priset av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund för sina läroböcker i religion och svenska.

Endast för prenumeranter

Martin Einald

Martin Einald är Dagens familjeredaktör.

Fler artiklar