25 oktober 2021

En tidning på kristen grundFamilj

”Soheila Fors budskap berörde alla”

Fyra frågor till Marie Arnfjell, Sisters International, som anordnade höstkonferens i Halmstad tillsammans med församlingen Kornhill, med hjärta för Halmstad och Gullbrannakyrkan.

1 av 2

Endast för prenumeranter
Martin Einald

Martin Einald

Martin Einald är Dagens familjeredaktör.

Fler artiklar