28 oktober 2021

En tidning på kristen grundFamilj

Caroline Widell utmanar föräldrar läsa Bibeln med barnen

Caroline Widell är familjepastorn som brinner för att stärka barn och unga i tron . – Det börjar när barnet föds. Läs Bibeln när barnet sitter i din famn – det händer något när Bibelns ord läses högt, säger hon.

Caroline Widell med dottern Sara.
Endast för prenumeranter
Inger Alestig

Inger Alestig

Inger Alestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar