Familj

Därför förekommer Johannes Döparens dag två gånger i almanackan denna vecka

På onsdag, den 24 juni, står det Johannes Döparens dag i almanackan. Och på söndag är det också Johannes Döparens dag enligt Svenska kyrkan och kyrkoåret. Docent Katharina Leibring är förste forskningsarkivarie på Namnarkivet i Uppsala och sitter med i namnlängdskommittén som ansvarar för de namn som finns i de flesta almanackor.

Varför är det så här, blir det inte förvirrande?

– Svenska kyrkan har ju midsommardagen och Johannes Döparens dag som rörlig helgdag sedan 1952; tidigare var detta en fast helgdag den 24 juni med benämningen Johannes Döparens dag, säger hon.

I en kortlivad namnlängd som kom ut 1993 ströks faktiskt namnet Johannes Döparens dag helt och ersattes av Johan och Jan. Men under arbetet kring den nuvarande namnlängden, som sjösattes 2000, ansåg arbetsgruppen att Johannes Döparens Dag, mycket på grund av dess starka folkliga och kyrkliga förankring, skulle bära sitt gamla namn, så det återinfördes på den 24 juni. Men det gick givetvis inte att ha Johannes Döparens dag i namnlängden på samma dag som Svenska kyrkan hade sin kyrkohelg för Johannes Döparen, då det är en rörlig helgdag.

– Det vore mycket komplicerat, närmast omöjligt, att ha rörliga namnsdagar. Syftet skulle förfelas därmed, säger Katharina Leibring.

Läs mer Därför firas trettondagen

Den 24 juni har varit Johannes Döparens helgondag under många hundra år, och är en av få helgondagar som fortsatte firas även efter reformationen, sannolikt för att den sammanföll med midsommarfirandet som har gamla anor.

– Det handlar helt enkelt om en förskjutning av den traditionellt datumfastställda firningsdagen (24 juni) för att uppmärksamma Johannes Döparen till att som helgdag sammanfalla med den närmaste söndagen, säger Kenneth Nordgren, rektor Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

– På samma sätt firas Alla helgons dag på en lördag fastän Allhelgonadagen traditionellt – faktiskt sedan medeltiden – infaller datumbestämt den 1 november.

– I den svenska kalendern finns det kvar spår av traditionell datumbestämning men i och med kalenderreform flyttades firandet till helgdag.

Läs mer Här är de nya namnen i almanackan

Fler artiklar för dig