Familj

Jan-Erik Wikström har avlidit

Tidigare utbildningsministern och ordföranden för Immanuelskyrkan i Stockholm blev 91 år

Jan-Erik Wikström, som bland annat var Sveriges utbildningsminister 1976–1982 och ordförande i Immanuelskyrkan i 26 år, har avlidit, meddelar hans familj till TT.

Wikström engagerade sig tidigt i Folkpartiets ungdomsförbund och valdes 1964 in i partistyrelsen. Sex år senare blev han riksdagsledamot och därefter utbildningsminister med ansvar även för kultur i Torbjörn Fälldins och Ola UIlstens regeringar. Efter regeringsskiftet 1982 ingick Wikström i partiledningen och var en kortare tid ordförande i riksdagsgruppen. Wikström blev därefter ordförande i styrelsen för Sveriges riksradio 1985 och landshövding i Uppsala län 1992–97.

I en artikel från 2006 frågar Dagens reporter vad som varit drivkraften i hans politiska arbete och då svarar han:

– Det har varit min kristna tro. Att förena ett kristet och samhälleligt engagemang har varit en fantastisk förmån.

Jan-Erik Wikström hade EFS-bakgrund, pappan var pastor och Jan-Erik fick som alla pastorsbarn på den tiden finna sig i att flytta från ort till ort.

Wikström var aktiv i församlingslivet och då framför allt i Immanuelskyrkan i Stockholm, han var dess ordförande i 26 år och var församlingsmedlem fram till slutet.

När sex missionsförsamlingar i Stockholms innerstad slogs ihop till en var Jan-Erik Wikström, som ordförande i Immanuelskyrkan och samtidigt ledamot för ­Folkpartiet i stadsfullmäktige, en nyckelperson när bygget av nya Immanuelskyrkan planerades och byggdes.

Till tidningen Sändaren sa han tidigare i vår i samband med att församlingen firar att det gått 50 år sedan kyrkan byggdes:

– En stor del av mitt liv är knuten till Immanuelskyrkan. Varje gång jag kommer in här känner jag en stor glädje, och jag är tacksam över att ha fått vara med och se kyrkan växa fram till vad den är i dag.

Jan-Erik Wikström var också litteraturchef på Gummessons bokförlag 1961–1963 och därefter dess förlagschef 1963–1976. Det var 1964 som han blev ordförande för Immanuelskyrkans församling i Stockholm, som då tillhörde Svenska missionsförbundet. Han tillhörde även Frikyrkliga studieförbundets styrelse 1957–1976, från 1970 som ordförande.

Jan-Erik Wikström blev 91 år.

Fler artiklar för dig