Jubilar

“Jag känner glädje när jag tackar Gud för livet”

Pingstpastorn Elon Svanell fyller 90 år - tolkade världsevangelisten Billy Graham

Han har skrivit ut flera tusen medlemskort på skrivmaskin i Filadelfia Stockholm. Men han har också tolkat världsevangelisten Billy Graham i predikstolen – och rest över hela världen. Elon Svanell är pingstpastorn som nu fyller 90 år – och som i 65 år varit gift med sin Gitten.

I höst har Elon och Gitten Svanell firat sin bröllopsdag med barn, barnbarn och barnbarnsbarn. De träffades i Filadelfiakyrkan i Stockholm i början av 1950-talet, där Elon var pastor, och där den svenske kyrkosångaren Einar Ekberg, känd på världsarenan, deltog i ett söndagskvällsmöte ihop med sin ovan nämnda dotter.

En tid senare ombads Elon Svanell att skjutsa Einar Ekberg för hemfärd. I bilen fanns även Gitten. Det blev så småningom en kopp te på tu man hand – och så äktenskap. Nu sufflerar hustrun lite i bakgrunden, när det gäller för den blivande 90-åringen att sortera bland alla årtal och namn.

En rikedom med humor

Humorn har Elon Svanell kvar och han citerar med glimten i ögat predikanten CG Hjelm: “Olika falla ödets lotter. Elon Svanell fick en rik mans dotter.”

– Jag brukar säga att det är 50 år jag fyller, men det är visst 90, säger de, fortsätter han på den skämtsamma linjen.

Fyra veckors bibelskola i Göteborg var den teologiska utbildningen för unge Elon Svanell som började som pastor för 68 år sedan, 1952. Sedan dess har han jobbat som pastor och föreståndare i bland annat Huskvarna, Bengtsfors, Dals Ed, Sala och Citykyrkan i Stockholm. På ett par av platserna har han också fått vara med och bygga kyrkor.

Mötet med människor – det bästa

Men pastorsuppgiften har också inneburit mindre glamourösa uppgifter som att skriva ut flera tusen medlemskort på skrivmaskin i Filadelfia Stockholm.

– Mötet med människor har nog varit det bästa som pastor. Det kan vara oerhört påfrestande, men också det mest intressanta – att få se deras liv och att lära av människors insatser. Jag har dessutom haft förmånen att få resa och se många länder.

Många förknippar Elon Svanell med att tolka internationella storpredikanter som har kommit till Sverige, från engelska till svenska. Mest känt är nog när han tolkade världsevangelisten Billy Graham, bland annat i Göteborg på 1970-talet. Elon Svanell kallades ibland för “skuggan” för att han såväl följde Graham och andra i både gester och tonfall.

– Det är knappt jag kan med att berätta det; men när vi åkte hem en kväll från den stora kampanjen fick vi se Göteborgs-Postens stora ljusreklamskyltar där det stod: “Vad vore Billy utan Elon?”, säger han med ett leende.

I predikstolen: Tolken Elon Svanell och Billy Graham, Evangelist, Göteborg, 1978.

Mött många storpredikanter

Genom åren har Elon Svanell mött storpredikanter som Luis Palau, Chuck Smith, och David Yonggi Cho, i vars megakyrka i Sydkorea han också har predikat. Han ingick också i den evangelikala så kallade Lausannekommitténs ledning och tog den till Sverige. På senare år var han också verksam inom Evangeliska Östasienmissionen.

Missionen har över huvud taget varit en stor passion. Afrikanska länder, Kina, Colombia och Pakistan är några av de områden han varit i kontakt med under åren. Annars drömde han som ung också om att bli journalist, och vikarierade en kortare period, när han blivit lite äldre, som utrikesredaktör på Dagen.

Tackar Gud för livet

Sedan något år tillbaka predikar Elon Svanell inte längre. Men uppdraget har fyllt honom med mycket glädje genom åren. Hur känns det då att fylla 90 år?

– Jag känner glädje varje gång jag tackar Gud för livet. Jag har fått ha ett så rikt och omväxlande liv. Svårigheter har funnits, men aldrig några stora konflikter. Jag har fått lära känna människor och deras sätt att vara. Det har gjort livet, säger Elon Svanell

---

Fakta: Elon Svanell

  • Aktuell: fyller 90 år den 12 december.
  • Växte upp: I Katrineholm. Pappan dog när Elon var 2,5 år och familjen flyttade till morföräldrarna.
  • Familj: Hustrun Gitten och barnen Dan och Roger med familjer.
  • Bor: I lägenhet i centrala Stockholm.
  • Församling: Filadelfiakyrkan i Stockholm.

---

Fler artiklar för dig