Jubilar

Mick hittade till farfars Kina - till slut

Mick Lidbeck fyller 80 år

Mick Lidbeck kände till berättelserna om sin missionärssläkt i Kina – men det dröjde tills hon blev 60 år innan hon själv åkte dit. Nu fyller hon 80 år och ser tillbaka på ett liv i skilda kulturer.
– Ändå märks det att människors behov är desamma överallt, säger hon.

När Mick Lidbeck var barn visste hon att hennes egen pappa växte upp i Kina och att han var den enda ur familjen som kom hem till Sverige. Farmor Gertrud – född Halldorf – och farfar Verner Wester var nämligen missionärer i Kina och de liksom resten av familjen förblev och begravdes i landet.

Ändå skulle det dröjde tills Mick blev 60 år innan hon åkte till sin pappas uppväxtland första gången.

– Det var inte så att jag tänkte på att jag skulle göra det under de åren, men jag har alltid vetat om att min familj var där. Det har funnits ett medvetande, säger Mick Lidbeck.

Skrev bok

Den första resan österut blev en sorts vändpunkt i livet.

– När vi var i Kina fick jag uppmaningen att skriva farfars berättelse. Jag läste min farmor och farfars gamla brev och tog reda på mer om deras liv där, säger Mick, som 2003 publicerade en bok om det.

Hennes engagemang ökade ytterligare när hon blev ordförande i Evangeliska östasienmissionen. Det är en anrik organisation som tidigare hette Svenska missionen i Kina.

– Nu i dagarna har vi 135:e årsmötet, säger hon inte utan stolthet i rösten.

Att vara kristen i Kina har blivit tuffare.

– I dag är många kontakter med vänförsamlingar omöjliga på grund av stränga lagar från regeringens håll, säger Mick Lidbeck.

– Många kineser blir kristna och det gör att kommunistpartiet känner sig hotade.

Bodde i Tanzania

Redan efter studenten började Mick läsa hebreiska och grekiska i hemstaden Stockholm. Därefter utbildade hon sig till både teolog och psykoterapeut och träffade maken Magnus. Tillsammans riktade de blickarna ut i världen.

– Vi läste om den världsvida kyrkan och ville uppleva det själva, säger hon.

Det ledde dem till Tanzania, där de först bodde en period i början av 1980-talet. Därefter har de haft regelbundna kontakter i landet, ända fram till pandemin bröt ut 2020.

– Vi har under årens lopp arbetat med själavårdsseminarier för präster och evangelister, främst i Kilimanjaro-området i Tanzania, säger hon.

“Tacksamma över livet”

Mick Lidbeck är van vid att arbeta med de här frågorna i vitt skilda kulturer – från Tanzania i söder, Sverige i norr och Kina i öst. Ändå säger hon att djupast sett är likheterna fler än skillnaderna.

– Det märks att människor blir glada för samma saker, rädda för samma saker, och sårade av samma saker. Hur man får uttrycka dessa känslor kan variera mellan olika kulturer, men de här inre mänskliga behoven verkar vara desamma, säger hon.

När hon nu fyller 80 år fortsätter hon att vara aktiv i arbetet med Evangeliska östasienmissionen, liksom i den lokala svenskkyrkliga församlingens kontakter med Tanzania. Men något stort födelsedagsfirande ska hon inte själv dra ihop.

– Barnen och barnbarnen ska hitta på något, säger hon, och säger att beslutet att ägna sig åt missionsarbete har gett henne och Magnus ett rikt liv.

– Vi är fulla av tacksamhet över vad vi har fått göra och uppleva.

---

Fakta: Mick Lidbeck

  • Aktuell: Fyller 80 år 10 maj.
  • Gör: Är fortfarande aktiv i Evangeliska östasienmissionen och i församlingens och stiftets vänskap med Kilimanjarostiftet i Tanzania.
  • Familj: Mannen Magnus, studiekamrat sedan 60 år. Tre döttrar och nio barnbarn.
  • Bibelord: Kristushymnen i Filipperbrevet 2, särskilt vers 11: “Alla ska bekänna att Jesus är herre”. Till sist är allt och alla i Guds hand.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig