Jubilar

”Viktigt att inte se människor och deras situationer som hopplösa”

Pastorn Frank Åkerman har ägnat sitt vuxna liv åt att hjälpa människor i psykisk ohälsa och utsatta livssitiationer.

I drygt 45 år har pastor Frank Åkerman arbetat socialt diakonalt. Hans egen uppväxt med troende morföräldrar och en far med missbruksproblematik avgjorde vägvalet.
– Jag tror att alla människor som haft det tufft i livet kan vända det till något positivt.

Tidigt i livet visste Frank Åkerman vad som var hans uppgift – att arbeta med människor som har en utsatt livssituation. Han är noga med hur han uttrycker sig, annars kan det såra och riva ner, menar han.

– Jag använder inte uttryck som “utsatta människor”, för vem vill vara utsatt? Jag tycker det är fruktansvärt okänsligt att säga så. Jag tror att alla människor som har en tuff del av sitt liv kan vända det till något positivt för andra.

Han talar av egen erfarenhet. Han hade en uppväxt som pendlade mellan tryggheten hos de troende morföräldrarna och hos en far som hade en beroendeproblematik.

– Min far var alkoholberoende, men jag har försökt vända det till något positivt. Den värme jag fann hos mormor och morfar vill jag förmedla till andra som befinner sig i en situation som liknade min.

I ett litet samhälle utanför Borås gick han i söndagsskolan och deltog i aktiviteter som SMU, Svenska missionsförbundets ungdom, anordnade. Han blev själv ungdomsledare efter att vid 18 års ålder ha flyttat hemifrån.

– När jag lämnade familjehemmet tog jag upp tråden att jobba med ungdomar och dem som har det svårt.

Han kände att han var på rätt spår och vidareutbildade sig till pastor. Fick en tjänst i Equmeniakyrkan i Hallunda och kom snabbt in i det diakonala arbetet inom Sociala missionen i Stockholmregionen. Där blev han föreståndare för ungdomshemmet Futurum och senare direktor för Sociala missionen. Han blev också generalsekreterare inom Hela människan, en ideell kristen organisation som jobbar med människor som hamnat i utanförskap.

Vid det här laget hade hans arbete och engagemang gett eko runt sig och nått riksdagshuset. En dag blev han uppringd av dåvarande socialministern – Maria Larsson – som frågade om hon fick nominera honom till ledamot i styrelsen för statligt ägda Svenska Spel.

– Svenska Spel skulle öka insatserna för att förhindra spelmissbruk och jag satt i styrelsen. Jag intresserade mig mycket för de mjuka frågorna och de Spelberoendes riksförbund.

Han beskriver uppdraget som ett komplext arbete, att staten vill dra in vinst med spelandet, men samtidigt förhindra missbruk. Även om det var som privatperson han blev tillfrågad, var hans yrkesroll som pastor och generalsekreterare inget hinder.

– Jag blev väldigt respekterad och flera medarbetare och styrelsemedlemmar har jag fortsatt kontakt med.

Under åren på Sociala missionen var han med och startade ett gruppboende och en gymnasieskola. Bakgrunden var att han på ett ungdomshem såg hur flickor for illa, de så kallade “tysta flickorna”.

– Det är flickor som inte gör mycket väsen av sig men kommer från missbrukarhem och mår dåligt under skoltiden. De kan till exempel matvägra eller skära sig.

“Hannaprogrammet” startades men fick läggas ner efter fyra år för kommunen valde att inte placera flickor där, förklarar han.

– Vet ni inte att de tysta flickorna finns? Frågade jag socialchefen på kommunen, men fick till svar att “jo, men så länge de är tysta kostar de inget”. Därför startade vi en gymnasieskola för ungdomar som behöver ett mindre sammanhang.

I dag jobbar han med “Livsnära samtal” på Sociala missionen. Här träffas pensionärer i samtalsgrupper och delar livet om uppväxten och framtiden. Han fortsätter även förmedla sin kunskap som mentor för yngre personer.

– Det är viktigt att inte se människor eller deras situationer som hopplösa utan tro på en förändring.

---

Fakta: Frank Åkerman

Bor: Täby

Familj: Fru Maywor och två döttrar. Hanna med make Marcus med barnen Tyra (7) och Arvid (5), och Linnea och hästen Clara.

Frank och Maywor Åkerman med barnbarnen Tyra och Arvid.

Aktuell: Fyller 70 år den 2 november.

Firar: Resa bort ett dygn med hela familjen. Bjuder hem vänner i omgångar. “Jag vill hellre ha mindre grupper så jag får tid att prata med envar”.

Önskat sig: Gåva till Räddningsmissionen i Göteborg. “Mina morföräldrar bidrog tidigt med gåvor till dem och jag har haft samarbete med dem under åren och inspirerats av deras arbete.

Intressen: Umgås med familjen, seniorgympa, konst och teater.

Favoritbibelord: Ordspråksboken 16:3.

---

Fler artiklar för dig