Jubilar

“Alla konflikter som uppstår i en familj uppstår också i klostret”

Broder Birger i Östanbäcks kloster fyller 70 år – och fortsätter att be för fred

Redan som tonåring kände broder Birger en stark dragning till klosterliv. Nu har han bott i Östanbäck kloster utanför Sala i snart femtio år. Uppdraget att verka för fred och försoning har bara blivit viktigare med åren.

Varje söndag lägger Broder Birger upp bilder från Östanbäcks kloster på sin Facebook, alltid med samma hälsning: “Glad söndag. Vi ber om fred”.

Han och hans medbröder tillhör en orden inom Svenska kyrkan, men lever utifrån den helige Benedikts regel från 300-talet. Där är ordet pax – fred på latin – ledord.

– Fred är inte mänskligt möjligt. Det är bara Gud som kan ge fred, säger broder Birger och förklarar sedan att ordet fått en annan innebörd i och med kriget i Ukraina.

– Tidigare har ordet varit flummigt laddat, men nu har det – på ett katastrofalt sätt – blivit mer konkret.

Bröderna i Östanbäcks kloster ber varje dag för fred. Ikonen kommer från ett kloster i Minsk.

Broder Birger betonar också att freden måste börja i de nära relationerna. I hans fall handlar det om de två bröderna i klostret.

– Alla konflikter som uppstår i en familj uppstår också i klostret, ofta på grund av att någon har en uppfattning som den andra inte alls förstår. Man försöker förklara, men får till slut acceptera att varje människa har sin egen värld. Det kan vara frustrerande, men man får jobba med den frustrationen i bönen.

– Man inser också att vi är svaga och sårbara allihopa, men att det är genom vår svaghet som Guds kraft kan uppenbara sig.

Broder Birger föddes på danska Bornholm i en familj där pappan var präst i danska kyrkan. Tidigt kände Birger en oförklarlig dragning till klosterliv. Han kommenterar att man som ung “inte riktigt vet vad man gör”, men att valet att gå i kloster var enkelt. Han kände sig ledd av Anden och kom till Östanbäck 1973, tre år efter att klostret startats.

– Det var en pionjärsatsning! Jag är allsidigt begåvad så jag fick snabbt ett ganska stort ansvar att få det organisatoriska på plats, berättar han.

Det finns en tjusning i enformigheten. Den ger stillhet och uthållighet.

Han var också drivande i att klostret började med ljustillverkning. När oljekrisen slog till 1973 och priserna sköt i höjden, blev det dyrt att underhålla klostret med alla de ljus som användes i bönelivet. Broder Birger fick då idén att börja stöpa egna ljus.

– Det var spännande att utveckla tillverkningen och det var learning by doing som gällde, men när vi väl hade utvecklat arbetet var det inte så roligt längre, säger han och lägger tilll:

– Men ja, det finns väl en tjusning i enformigheten. Den ger stillhet och uthållighet.

Ljusen som bröderna tillverkar finns sedan många år tillbaka till försäljning, vilket ger klostret en liten inkomst. Det är dock precis så att de “håller huvudet över vattenytan”, berättar broder Birger.

– Senaste halvåret har priserna på råvarorna stigit så in i vassen – med 100 procent, så just nu är det ganska tufft. Situationen liknar den vi hade precis när vi började.

Broder Birger i mitten, utanför skolbyggnaden som inrymmer Östanbäcks kloster.

Vid sidan av ljustillverkningen har broder Birger bidragit till att klostret i dag är så gott som självförsörjande på grönsaker. Han blir lyrisk när han får prata om det.

– Det är en oerhörd glädje att vara så nära Guds skapelse och äta det som Gud ger oss. Fler borde odla själva!

– Vi ska försöka börja odla säd också. Det är ganska modigt när man fyller 70. Många säger “Det går inte”, men det är väldigt mycket som faktiskt går.

---

Fakta: Broder Birger

Född i Bodilsker, Bornholm, Danmark. Fyller 70 år den 14 november.

Bor i Östanbäck kloster utanför Sala – ett svenskkyrkliga kloster inom Heliga korsets brödraskap. Munkarna följer Benediktins klosterregel, skriven på 500-talet.

Klostret grundades 1970. Broder Birger flyttade dit 1973.

Klostret tillverkar ljus, men driver också ett gästboende. Huvudbyggnaden uppfördes som skola 1876. Enhetens kyrka vid klostret öppnades 2012.

---

Fler artiklar för dig