Jubilar

“Vi uppvaktade statsministern för att de skulle få läsa Bibeln i skolan”

Anne-Sofie Strand menar att kristna skolor är bra på att bemöta och stödja elever med olika olika svårigheter och funktionsvariationer.

Anne-Sofie Strand har arbetat inom skolan i hela sitt liv, och har ett särskilt hjärta för elever som inte klarar av skolan.
– Alla elever har rätt att få den hjälp de behöver, säger hon.

I femtio år har Anne-Sofie Strand arbetat som lärare och specialpedagog med fokus på utredningsarbete, skolledare och lärarutbildare.

– Jag ömmar särskilt för elever med olika neuropsykiatriska funktionsvarianter så som autismspektrumtillstånd, adhd, add, dyslexi och dyskalkyli, förklarar Anne-Sofie.

Hon menar att skolan behöver bli bättre på att bemöta dessa elever, som inte sällan är smarta och en del är särskilt begåvade.

I samarbete med rektorer har hon filmat lärares samspel med sina elever i klassrummet. Utifrån resultaten har hon samtalat med de enskilda lärarna för att öka medvetenheten hos lärarna om hur det är möjligt att få till ett bra samspel mellan lärare och elever.

Att elever inte orkar med skolan utan stannar hemma eller låter bli vissa lektioner, är inte ovanligt. Hennes slutsats är att kunskap saknas bland utbildade lärare både om hur dessa elever fungerar, och vad som behöver göras för att underlätta deras lärande.

– Hjälpmedel som stressbollar, stretchband och skärmväggar kan göra stor nytta. Dessutom kan läraren ha en mikrofon och några elever med behov av stöd kan ha en mottagare i örat som underlättar deras koncentrationsförmåga.

Hur ska en bra lärare vara?

– När jag undervisade blivande lärare brukade jag framhålla tydlighet som ett viktigt förhållningssätt. I mitt handledningsarbete har jag ofta lyft ansvarstagandet, engagemanget och att alltid komma förberedd.

Berömmer kristna skolor

Anne-Sofie hör till dem som tycker att kristna skolor kan vara mycket bra på att bemöta och stödja elever som har olika svårigheter.

Anne-Sofie Strand fyller 75 år den 10 februari.

– Jag har handlett lärare både i kommunala och kristna skolor och påstår inte att allting är perfekt i de sistnämnda. Men i de kristna skolorna finns ofta ett starkt engagemang och en önskan att ge varje elev det stöd som behövs för att han/hon ska klara skolarbetet.

Synsättet bottnar i ett kristet perspektiv och en önskan att kristna friskolor ska få det erkännande de förtjänar. Hon tycker det är ledsamt att särskilt kristna friskolor blivit så starkt ifrågasatta av många politiker.

Fälldin gav grönt ljus

I slutet av 1970-talet, långt innan friskolereformen genomfördes, var hon med och såg till att kristna inslag tilläts i några grundskolor. Detta kan kanske ha bidragit till att dörren öppnades för kristna friskolor i Sverige.

– Jag var med och uppvaktade dåvarande statsminister Thorbjörn Fälldin (C) för att få godkänt att lärarna skulle få läsa Barnens bibel och be bordsbön i några klasser i den vanliga kommunala skolan, berättar hon.

Fälldin gav grönt ljus och ”Vallmoprojektet”, som det kallades, kunde starta. Detta under förutsättning att föräldrarna på de berörda skolorna godkände upplägget, vilket de gjorde.

Vad säger du om skolan i dag?

– Jag älskar skolan, men inte skolsystemet vi har. Men trots det vill jag verkligen att skolan ska hjälpa alla elever att inhämta de kunskaper de behöver för att kunna leva ett rikt liv.

---

Fakta: Anne-Sofie Strand

  • Aktuell: Fyller 75 år den 11 februari.
  • Bor: Hallsberg.
  • Familj: Maken Ingemar. Fyra vuxna barn med familjer. Femton barnbarn.
  • Bakgrund: Specialpedagog, talpedagog, lärare i kemi, biologi, svenska och pedagogik, magister i lärande, skolledarutbildning, forskat om svenska skolan och varför elever lämnar skolan och är filosofie doktor (fil.dr.)
  • Engagerad: Förbön, bönenätverket ”Nationell bön”.
  • Ett favoritbibelord: Amos 8:11.
  • Önskar sig: Gåvor till STH, Skandinavisk teologisk högskola och Himlen TV7.
  • Firar: ”Vi firar vår 50-åriga bröllopsdag och min 75-årsdag framöver med släkt och vänner”.

---

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar