Jubilar

“Känslorna i musiken från stenkakan drabbade mig”

Redan som barn drogs Sven Hedström till musiken - nu firar han 40 år som kantor och kompositör

Efter 40 år som kantor i Torsåker går Sven Hedström i pension i mars. Men komponerandet ser han som en livsuppgift.
– Att vara kompositör är att vara en fågel som flyger med strömmen och för vidare det Gud ger, säger han.

Sven Hedström beskriver sig själv som en romantiker när det gäller musikalisk stil. Det var just romantikens känslomättade musik som drabbade honom redan som ung och fick honom att se det som en livsuppgift att komponera.

– Ett av mina tidigaste minnen är att jag sitter och lyssnar på en stenkaka med barytonen Göran Stenlund. Det var något i denna musik, i känslorna och det den väckte som drabbade mig, berättar han för Dagen på telefon.

– Jag upptäckte sedan kyrkomusiken och den romantiska musiken. Särskilt orgelmusik tyckte jag var mäktigt.

I skolans ritade han av noterna till Beethovens kända stycke ”Für Elise”. Han var då särskilt noggrann med att det skulle bli exakt likadant som i noterna. Då gick han i andra klass, men hade redan på sätt och vis valt musiken som sin livsinriktning. Pappan var ingenjör, men sadlade om och blev kantor senare i livet, så musik fanns det gott om i hemmet. Sven Hedström föddes i Umeå, men familjen flyttade sedan till Luleå och Gammelstad. Kyrkligt hörde de hemma i EFS-sammanhang. Det blev naturligt för den unge Sven Hedström att själv utbilda sig inom kyrkomusiken, främst hos domkyrkoorganist Rolf Ericzon i Luleå. Han tog organist- och kantorsexamen i Umeå 1979 och senare pedagogisk examen för kyrkokantorer vid Kungliga musikaliska akademien i Stockholm 1981.

Sven Hedström, jubilar.

Kreativiteten en livsuppgift

1982 kom han till Torsåker utanför Hofors där han fick jobb som kantor och musikledare, och nu har det blivit 40 år på posten.

– Jag brinner lite för landsbygden. I Stockholm är trycket hårt på många sätt. Ute på landet finns tid att göra det som är viktigt, här finns ro till att skapa, säger han.

För det är kreativiteten och skapandet Sven Hedström ser som sin livsuppgift. Under årens lopp har han skrivit en rad pianostycken, orgelstycken, en stråkkvartett och musiken till en musikal, ”Lilla jag”. Han har också i många år lett församlingens körer och bland annat rest med kyrkokören till Paris. Flera av hans musikaliska verk finns utgivna, men långtifrån alla. Det är något som Sven Hedström vill råda bot på efter pensionen.

Tack vare en kontakt med Per Thunarf, som var organist i S:ta Clara kyrka i Stockholm blev han inbjuden att framföra egen orgelmusik i Klara kyrka, ”Höstsvit” ”Vintersvit” och ”Sommarsvit” mellan åren 1999 och 2003. Lagom till pensionen ges också ut ett häfte med tio musikstycken, ”Tongivande händelser. 40 år i Torsåker – ett axplock”. Där skriver Sven Hedström också om åren i Torsåker och berättar om kyrkokörens resa till Paris 2004, som han ledde. Han riktar samtidigt ett tack både till Torsåkers församling för alla goda år i församlingen, samt hustrun Malin, sonen Ellioth och bonussonen Sebastian. Och, inte att förglömma, till ”Jesus Kristus, min skapare och frälsare, för att Du ger mig alla himmelska toner”.

Ger en aning om evigheten

I boken ”Hundra år” som är utgiven av Kyrkomusikernas riksförbund finns Sven Hedström omnämnd som kompositör, och på Youtube går det att lyssna på några av hans pianostycken, bland annat ”Våren”, ”Vintern”, och ”Himlen”. Musiken är, menar han, den kraftkälla vi människor kan återvända till och hitta kraft, hopp och tröst i.

– Mina musikstycken är inte så svårlyssnade, det är stämningsmusik. De är tänkta att kunna användas till att meditera inför. Titlarna är ofta kopplade till den kristna tron.

– Det är viktigt att skriva vackert i en tid som vår, för den är ganska brutal med krig och sorg. Det som musik kan göra är att nuet förstärks, tid och rum försvinner. Någonstans andas min musik en stark medvetenhet om att evigheten finns, himlen finns. Att allt det som den kristna tron säger är sant.

– På det sättet talar Gud till mig genom musiken, och själv är jag som en liten fågel som följer med och sjunger om detta.

Han säger att vetenskapen i dag på många sätt börjar närma sig erkännandet av att det kan finnas andra dimensioner än vad vi tidigare förstått. Då är inte längre uppståndelsen något ”konstigt”. Kanske kan vi då också börja förstå några av de processer som ligger i själva kreativiteten.

”Fantastiska saker kan hända”

Just i dagsläget är det ont om församlingsmusiker i många kyrkor, man ropar efter nya förmågor. I detta läge gäller det att ge de musiker som söker sig till kyrkan möjligheterna att vara kreativa, att växa. Man behöver se musiken som en kreativ resurs, menar Sven Hedström.

– Musikerna måste få utrymme. Vi glömmer ibland att förr skapade man musik hela tiden i kyrkan, alla gjorde det. Jag tror att Bach, om han kom tillbaka, skulle säga: det är väl bra att ni använder min musik. Men varför gör ni inte egen?

– Jag vill slå lite för det lokala, för kreativiteten på basplanet. Jag har ofta gjort så att jag i varje gudstjänst framför ett stycke som passar till predikan.

Tyvärr är det ofta så i dag att kyrkomusikerna blir för mycket av kontorsarbetare, menar han. Men musiker behöver få ägna sig åt musiken, och de behöver också få en frihet så att de kan utveckla sitt skapande. En egen sfär, där man kan växa. Vi måste också lära oss att skilja på vad som är dyrt och vad som är dyrbart, menar Sven Hedström. Musiken är dyrbar, och kanske behöver den därmed också ges bättre förutsättningar.

– Man måste lyfta upp och ge rum åt musiken. Då kan det hända fantastiska saker.

---

Fakta: Stråkkvartett och pianostycken

  • Sven Hedström har skrivit en rad verk, bland annat pianostycken som går att finna på Youtube, en stråkkvartett och musik till musikalen ”Lilla jag”.
  • Gör: Fram till den 1 mars kantor och musikledare i Torsåkers församling.
  • Firar: 40 år som kantor och musikledare
  • Familj: Hustrun Malin, sonen Ellioth och bonussonen Sebastian.
  • Hobbyer: Tycker om att se dokumentärer om andra tonsättare, läsa böcker, gå promenader, umgås med familjen.
  • I häftet ”Tongivande händelser. 40 år i Torsåker – ett axplock” finns följande musikstycken: Gryning, Skymning, Himlen, Sorg, Nåd, Torsåkers kyrkklockor, Sommar, Höst, Vinter och Vår.

---

Fler artiklar för dig