Jubilar

Sue Davén skiljer inte på tro och handling

Efter ett Jesus-möte i tonåren visste Sue Davén att hon skulle bli sjuksköterska. Hon blev även missionär i Asien och har alltid haft ett särskilt hjärta för att hjälpa utsatta kvinnor.
– Jag kan inte skilja mellan tro och handling. Det viktigaste för mig är tron på Jesus och att jag är aktiv i det Gud vill att jag gör, säger hon.

Hon fyller 75 år och på rösten hörs att hon sprudlar av energi. Efter vårt samtal ska hon till hemförsamlingen, Kummelby kyrka i Sollentuna, och berätta om sin resa till det hon kallar sitt hemland – Australien. Hon var där i februari och hälsade på sin syster och föreläste i gamla hemförsamlingen om sitt liv på missionsfältet.

– Min pappa var med i engelska flottan under andra världskriget. Under 1950-talet var det en stor emigrationsvåg till Australien. Jag är född i Liverpool i England men när jag var nio år flyttade vi och bosatte oss i Sydney.

Föräldrarna hade en gudstro, men den präglade inte familjelivet, minns Sue, men hon gick i söndagsskolan.

– Jag började förstå att Jesus är intresserad av våra liv. När jag var 13 år var jag på läger och fick en särskild upplevelse. Det handlade inte om skuld och skam utan att Jesus skulle leda mig till det bästa möjliga livet.

Hon var snabb med att fråga Gud vad han ville att hon skulle jobba med.

– Jag kände direkt att jag ville bli sjuksköterska.

Färdigutbildad sjuksköterska återvände hon till England och gick bibelskola. Fick därefter en kallelse att jobba i Bangladesh och blev utsänd av en engelsk humanitär organisation. I två år arbetade hon där och under tiden träffade hon Kjell, som jobbade med ett projekt inom biståndsorganisationen Diakonia.

– Vi gifte oss i Dhaka 1975, samma år som premiärministern och hela hans familj blev mördad. Jag hade en klump i magen hela tiden. Visste inte om familj och vänner skulle kunna komma till bröllopet, men alla kom till slut. Det var ett stort mirakel.

Efter bröllopet erbjöds paret en tjänst av EFK, Evangeliska frikyrkan. Sue arbetade bland annat med förebyggande hälsovård för barn, samt undervisade och tränade kvinnor att vara byinstruktörer.

Genom åren har hon återkommande jobbat med kvinnogrupper och jämställdhet, men poängterar att det är viktigt att ta hänsyn till kulturen i de här länderna.

Hon bär också alltid en längtan att dela med sig av sin tro, men hon vill inte kalla sig evangelist. Att predika har aldrig riktigt varit hennes grej, förklarar hon.

– Jag vill prata och samtala, inte predika. Genom vänskap, när man är vänner med folk, kan man berätta om Jesus på ett naturligt sätt.

I början av 1980-talet flyttade hon och Kjell hem till Sverige och bosatte sig i ett radhus i Sollentuna, där paret fortfarande bor. Syrenbusken utanför fönstret håller på att spricka ut och Sue njuter av att våren är här. Hon berättar att arbetet för kvinnor har fortsatt i Kummelby kyrka. Hon har senaste tio åren varit mentor för kvinnor som gått igen olika former av svårigheter.

– Jag kan inte hjälpa alla själv. Vissa människor har det så tufft. Vi samlar en liten stödgrupp för att stötta utsatta kvinnor. Vi har fått se nerbrutna kvinnor, de som varit sexuellt utnyttjade bland annat, få ny kraft.

Hon är också noga med att ladda sina egna batterier emellanåt. Då åker hon gärna på retreater och läser böcker.

– Jag har läst mycket om HBTQ senaste tiden. Det har hjälpt mig att förstå hur homosexuella har det. Det betyder mycket att få stillhet och umgås med Jesus. Jag njuter också av den här fasen i livet med mina barn och barnbarn och att göra äventyrliga saker med min man.


---

Fakta: Sue Davén

Bor: Sollentuna

Familj: Maken Kjell, tre barn och sex barnbarn.

Aktuell: Fyller 75 år den 7 maj.

Firar: Hon och Kjell (som fyller 80 år) har bokat en lördagskväll i församlingen och håller öppet hus och har en insamling till ett projekt i Nepal.

Värt att veta: Har arbetat med Evangeliska frikyrkan i Bangladesh och Nepal. Har även arbetat på Diakonias Asienkontor i Thailand.

I dag är hon engagerad som förtroendevald i Sollentuna församling. Hon frilansar även som sjuksköterska på en mottagning.

Intressen: Cykla. Har precis köpt en elcykel. Brukar cykla i Europa varje år. Hon och Kjell har planerat en resa till Estland och Lettland i höst. Träffar också barn och barnbarn varje vecka, samt besöker sonen och barnbarn i Sundsvall varannan månad.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig