09 mars 2021

En tidning på kristen grundKrönikor

Bön handlar om kroppshållning

Är gudstjänsten en plats för rörelse eller vila? Både och.

Endast för prenumeranter

Eleonore Gustafsson

Eleonore Gustafsson är pastor och församlingsplanterare inom Evangeliska frikyrkan och skriver gästkrönikor på Dagens ledarsida.

Fler artiklar