26 juli 2021

En tidning på kristen grundKrönikor

Moral kontra religiositet

Människan är sammansatt och inte sällan motsägelsefull. Det finns en föreställning om att hög moral kräver låg religiositet.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar