12 april 2021

En tidning på kristen grundKrönikor

Eleonore Gustafsson: Rädsla sätter förnuft ur spel

Vad har en kristen att frukta annat än att tappa orienteringen, tappa platsen bakom Jesus?

Endast för prenumeranter

Eleonore Gustafsson

Eleonore Gustafsson är pastor och församlingsplanterare inom Evangeliska frikyrkan och skriver gästkrönikor på Dagens ledarsida.

Fler artiklar