07 maj 2021

En tidning på kristen grundKrönikor

Har Gud glömt Europa?

Min personliga drivkraft är att få se en ny Jesus-rörelse i Europa.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar