21 april 2021

En tidning på kristen grundKrönikor

Varför så tyst om missfall?

Alla behöver inte en rit. Men vissa kan behöva det.

Endast för prenumeranter

Eleonore Gustafsson

Eleonore Gustafsson är pastor och församlingsplanterare inom Evangeliska frikyrkan och skriver gästkrönikor på Dagens ledarsida.

Fler artiklar