11 april 2021

En tidning på kristen grundKrönikor

Välkommen till DagenFörsamling

David Wingren, redaktör för DagenFörsamling, skriver om den roll som den nya prenumerationsformen önskar fylla för svenska församlingsledare.

Visioner, målsättningar och drömmar. Under min församlingstjänst var det ofta vi pratade om dessa. Vad vill vi? Var vill Gud att vi ska ta för vägar framåt? Hur kan vi bli en växande gemenskap? Viktiga frågor att fundera kring och som är fundament för hur församlingen leds. Men sen finns det också en annan sida av vad det är att sitta i en församlingsledning. Oavsett om vi är anställda eller är ideellt engagerade så behöver vi verktyg som får vår verklighet att fungera. DagenFörsamling vill vara ett sådant verktyg.

Vi vill vara till handgriplig nytta för den lokala församlingen, i det vardagliga arbetet i det lokala samhället. Det finns mycket fantastisk undervisning inom de kristna rörelserna och det är inte vår avsikt att tillföra mer sådan. Men Dagen har en unik möjlighet att lyfta fram relevant, aktuell information för församlingsarbetet, genom sin plats mitt i informationsflödet från alla håll inom kristenheten.

Samhälls- och myndighetsfrågor som kan påverka församlingens arbete, de goda exemplen på sådant som fungerar, kunskap från profiler som är särskilt kunniga inom sina områden. Kort sagt, allt som en lokal församling och församlingsledning brottas med till vardags.

Vi har därför skapat ett unikt nyhetsbrev med ambitionen att vara till nytta för församlingsarbetet. Med allt från organisations- och styrelsefrågor, till förutsättningar för musikliv och kyrkobyggande. Det kommer varje vecka till upp till fem personer i församlingen. Samtidigt får de personerna också tillgång till allt det digra material som Dagen har i övrigt.

Det kommer att sammanställas artiklar som ni har nytta av. Varje vecka kommer det även med en unik krönika som handlar om någon del av församlingslivet, skriven av någon som har djup och praktisk erfarenhet av ämnet.

Vi börjar i något oerhört konkret, en fråga som varit på den politiska tapeten de senaste åren – avdragsrätten för gåvor till ideella organisationer. Senast denna reform infördes så var det inte så många enskilda församlingar som anmälde sig till Skatteverket som möjliga mottagare av gåvorna. Men denna gång, när möjligheten införs vid halvårsskiftet 2019, så kommer de relativt höga avgifter som förenades med ansökan vara borttagna. Så även den årliga avgiften. Så frågan är hur många församlingar som denna gång ansöker om att få bli mottagare för gåvor, som privatpersoner i sin tur kan ge pengar till för att få en skattereducering. Läs mer i artiklarna som bifogats i nyhetsbrevet.

Ett stort och varmt välkommen till DagenFörsamling!

David Wingren,

till vardags nyhetschef och HR-utvecklare på Dagen. Tidigare pastor i Örebro och sedan 12 år tillbaka vice föreståndare i hemförsamlingen i Mariefred.

PS 1. Mer information om prenumerationsformen hittar ni på dagen.se/forsamling. Frågor angående prenumerationen, hur ni ska kunna logga in på Dagen.se för att kunna läsa allt innehåll och liknande - kontakta Dagen Kundcenter på 08-619 24 20 eller info@dagen.se

PS 2. Ni som är församlingsprenumeranter kan registrera upp till fem personer som ni vill ska få DagenFörsamlings nyhetsbrev. Gör det på dagen.se/df

Fler artiklar från Krönikor