25 februari 2021

En tidning på kristen grundKrönikor

Bibelläsandet i församlingens mitt

Anders Blåberg, generalsekreterare på Svenska bibelsällskapet, skriver om hur man kan få Bibeln att bli en naturlig del av församlingslivet.

Ett av mina allra starkaste minnen från en ledargrupp är från en kväll då vi berättade för varandra hur det låg till med det personliga andaktslivet, det vill säga bibelläsningen och bönen. Ämnet var på inget sätt främmande att tala om men vi hade inte delat med varandra i öppenhet på det sättet förut. Det resulterade i en del tårar, oväntade bekännelser och många uttryck för längtan. Det viktigaste av allt var nog att vi bröt med förlägenheten att tala om hur vi själva förhöll oss till Bibeln och bönen.

Jag nämner detta för att betona hur viktigt det är att bibelläsning hamnar på en församlings dagordning, både bildligt och bokstavligt. På ett övergripande plan gäller det att forma en bibelkultur med bibelläsningen som en viktig del. Jag tror att vägen dit handlar om tre saker som bör göras i en församling.

1. Motivera

En kraftfull utmaning kan stärka motivationen, men upprepas den för ofta tappar den lätt sin kraft. Motivation måste varieras. Fakta, känslor, provokationer eller profetior är exempel på hur vi på olika vägar kan få energi att läsa. Den som predikar kan med sitt sätt att hantera Bibeln släcka eller väcka bibelintresset. Varje förkunnare bör fundera över: På vilket sätt kan jag leda andra in i texterna, och i förlängningen till ett möte med Gud?

2. Praktisera

Utöver gudstjänsterna finns det många tillfällen då det passar att plocka fram något från Bibeln. ”Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom…lär och vägled varandra.” (Kol 3:16). Här öppnas ett helt spektrum av bibelbruk där vi läser för varandra, ger varandra bibelord till uppmuntran, inramar samlingar med Guds ord och använder det vassa verktyget som Bibeln är. Det vi har läst kommer till ett praktiskt uttryck, ett bibelbruk i dubbel bemärkelse.

3. Ge hjälpmedel

”Hur gör jag?” är den vanligaste frågan bland de som faktiskt vill vara bibelläsare. Det ska man få svar på i en församling. Bibelläsningsplaner, andaktsböcker som Bibeln idag och andra beprövade hjälpmedel kan lätt rekvireras och finnas till hands. En grupp som samtalar om bibeltexter är också ett slags hjälpmedel, eller att man bara läser två tillsammans. Där kan man lägga en grund för bibelreflektion och bibelstudier med enkla frågor att ställa till texten (som inte alltid är enkel).

Anders Blåberg,
generalsekreterare på Svenska bibelsällskapet, och tidigare missionsdirektor på Evangeliska frikyrkan, som till hösten blir föreståndare i Korskyrkan i Uppsala

PS 1. Mer information om prenumerationsformen hittar ni på dagen.se/forsamling. Frågor angående prenumerationen, hur ni ska kunna logga in på Dagen.se för att kunna läsa allt innehåll och liknande - kontakta Dagen Kundcenter på 08-619 24 20 eller info@dagen.se

PS 2. Ni som är församlingsprenumeranter kan registrera upp till fem personer som ni vill ska få DagenFörsamlings nyhetsbrev. Gör det på dagen.se/df

Fler artiklar från Krönikor