15 maj 2021

En tidning på kristen grundKrönikor

Högt i tak i församlingen - släpp politiken

Dan Svanell, politisk kommentator och tidigare församlingsordförande, om att inom kyrkan kan diskutera samhällsproblem utan att det blir politik.

Kyrkorna engagerar sig i en rad olika samhällsfrågor som har stor betydelse för vår samtid och för jordens överlevnad. Det handlar om klimatet, flyktingarnas situation och om situationen för de hemlösa. Ämnen som internationell solidaritet, bistånd samt krig och fred har engagerat kyrkorna sedan tidigt 1960-tal. Kampen för enprocentmålet i biståndet drevs av kyrkorna långt innan det blev officiell svensk politik. Kristina fredsrörelsen har länge varit en engagerad aktör för nedrustning och nej till vapenexport.

Idag är kyrkorna och dess medlemmar aktiva i en rad olika samhällsfrågor, såväl inhemska som internationella. Men samtidigt blir det allt tydligare att den partipolitiska hemvisten hos kyrkomedlemmarna styr deras val av frågor att engagera sig och ståndpunkten de intar.

Det är bra att svenska kyrkor och samfund och deras medlemmar uttalar sig i politiskt brännande frågor. Men finns det egentligen en sann och rätt kristen uppfattning?

Många hävdar att så är fallet. Andra håller inte med.

Ganska snart kommer en rad kyrkor och samfund att ha sina årliga kyrkokonferenser. Då diskuteras inte bara interna teologiska frågor. Även aktuella samhällsproblem kommer att ventileras. Jag vet av egen erfarenhet från flera kyrkokonferenser med Missionskyrkan och Equmeniakyrkan hur svårt det kan vara att hitta en gemensam linje i exempelvis Israel-Palestinakonflikten. Ska detta då göra att vi avstår från att ta ställning i denna fråga som är så viktig för situationen i Mellanöstern och för kyrkorna där?

Nej, jag tycker inte det. Men vi måste vara försiktiga i hur vi argumenterar med varandra. Det är så lätt att vi låter vår politiska grundövertygelse ta överhand i stället för att fokusera på det som är kyrkans uppdrag såväl i Sverige som internationellt.

En annan fråga som brukar vålla spänning är synen på vapenexport. Av tradition är pacifismen väl förankrad. Men samtidigt finns det argument för hur viktig en inhemsk vapenproduktion är om Sverige ska kunna upprätthålla sitt oberoende och sin alliansfrihet. Ja, vad är en kristen uppfattning i den frågan?

Det är farligt att slänga sig med olika bibelcitat i sin iver att försöka vinna debatten över sina meningsmotståndare.

Istället hoppas jag att engagemanget i framtidsfrågorna gör att fler aktivt kristna engagerar sig politiskt, gärna i ett politiskt parti. Att vi idag har företrädare för de kristna kyrkorna i samtliga riksdagspartier är en tillgång, inte ett problem.

Låt oss ha högt i tak på de stundande kyrkokonferenserna och inte värja för att diskutera svåra samhällsfrågor. Men låt oss ha respekt för våra kristna bröder och systrar, även om dom inte tycker som vi.

Dan Svanell,

f.d. journalist, idag politisk analytiker och kommentator, tidigare ordförande i Immanuelskyrkan i Stockholm, och under många år verksam som pressekreterare åt flera socialdemokratiska statsråd

Tillbaka till nyhetsbrevet! Klicka här.

PS 1. Mer information om prenumerationsformen hittar ni på dagen.se/forsamling. Frågor angående prenumerationen, hur ni ska kunna logga in på Dagen.se för att kunna läsa allt innehåll och liknande - kontakta Dagen Kundcenter på 08-619 24 20 eller info@dagen.se

PS 2. Ni som är församlingsprenumeranter kan registrera upp till fem personer som ni vill ska få DagenFörsamlings nyhetsbrev. Gör det på dagen.se/df

Fler artiklar från Krönikor