25 februari 2021

En tidning på kristen grundKrönikor

Moderförsamling – är det något för oss?

Peter Svanberg, ansvarig för Equmeniakyrkans församlingsgrundande verksamhet, om hur man som församling kan knoppa av sig.

I varje församlings historia finns berättelserna om pionjärerna, de människor som en gång kände Guds kallelse att dela evangeliet om Jesus med andra, ibland på en ny plats, ibland i ett nytt sammanhang, ibland även på ett nytt språk. Det vi inte så ofta tänker på är att bakom dessa fanns inte sällan en annan församling eller organisation som hade sänt ut dem. Med dagens språkbruk skulle vi kalla dessa för moderförsamlingar.

Erfarenheten visar att en församlingsplanterings möjlighet att lyckas beror på en rad olika saker: ledarskap, träning, coaching, teamets sammansättning och storlek och inte minst stöd och förankring i en sändande organisation eller moderförsamling. Vad gör en församling till en bra moderförsamling? Några råd:

1. Lev med ett missionellt tänkande. Det är lika naturligt att vara med och sända människor att plantera en ny församling i nästa stad, i ett nytt område eller bland människor som inte annars nås av traditionell verksamhet i samma stad som att stödja församlingsgrundande i ett land långt borta. Församlingsplantering är mission!

2. Ge utrymme för pionjärer och nya initiativ. Genom att tala om och ha församlingsplantering med i er vision och i det ni ber för och stödjer skapas utrymme för pionjärer och entreprenörer att följa sin kallelse och ta nya initiativ för Guds rike.

3. Ha en vision om Guds rike som är större än den egna verksamheten. Den helige Ande kallar oss ständigt att gå ut, gå längre och gå vidare för evangeliets skull. Det handlar inte om den egna verksamheten i första hand, det handlar om Guds kallelse.

4. Bejaka att latent i varje församlings DNA, också er, ligger samma längtan att reproducera sig som i skapelsen i övrigt. Att bli moderförsamling är något helt naturligt. I kärleken till Jesus föds nya initiativ.

5. Var beredd att stödja unga och äldre pionjärer i deras vision och längtan, samt att sända ut, inte bara en eller några få, utan hela team. Be för dem! Stöd dem praktiskt! Investera tid, engagemang och pengar!

Paulus frågar i Rom 10:15: "Hur ska några kunna predika om de inte blir sända?" Att bli moderförsamling är att ställa sig till förfogande och besvara den frågan med: "Här är vi! Vi vill vara med och sända ut människor, så att evangeliet kan förkunnas för nya människor, på nya platser och i nya miljöer och kontexter i vårt land och nya församlingar födas." Det är så Sverige ska nås med evangeliet om Jesus också i dag.

Peter Svanberg,

ansvarig för Equmeniakyrkans församlingsgrundande verksamhet

Tillbaka till nyhetsbrevet! Klicka här.

PS 1. Mer information om prenumerationsformen hittar ni på dagen.se/forsamling. Frågor angående prenumerationen, hur ni ska kunna logga in på Dagen.se för att kunna läsa allt innehåll och liknande - kontakta Dagen Kundcenter på 08-619 24 20 eller info@dagen.se

PS 2. Ni som är församlingsprenumeranter kan registrera upp till fem personer som ni vill ska få DagenFörsamlings nyhetsbrev. Gör det på dagen.se/df

Fler artiklar från Krönikor