Krönikor

Öyvind Tholvsen: Kyrkor har rätt att inte viga homosexuella – utan att diskriminera

Klassisk äktenskapssyn ska inte anses diskriminerande.

En kyrka har rätt att förespråka klassisk äktenskapssyn, utan att det ska anses diskriminerande.

—   Öyvind Tholvsen

Kyrkan är politisk. Jag tror på en Gud som bryr sig om hur vi människor fördelar för­måner, bördor och ansvar oss emellan. Det gör att kyrkan ibland kritiserar samhället och makthavare för hur denna fördelning sker. Det gör vi utifrån vårt försöka att förstå Guds goda vilja inte bara för vårt eget liv, utan även för det samhälle vi lever i. Den som lyssnar på predikningar hör detta, men även den som bara läser bibeltexter upptäcker snabbt att Gud är provokativt politisk.

Det är sällan kyrkan är helt överens om vilken politik Gud har. Många försöker ta Gud till intäkt för vänster eller höger. Det är inte min poäng. Gud är inte partipolitisk. Men kyrkan och kristna blir politiska genom sina övertygelser och hur de lever ut sin tro. Några exempel: Vår församling engagerar sig starkt i flyktingfrågorna och många förfäras över samhällets behandling. När jag var ung vapenvägrade jag, ett tydligt politiskt ställningstagande som ett antal frikyrkomän gjorde när militär tjänst­göring var obligatorisk. Jag försöker oftare att ta tåget när jag reser,­ det är en politisk handling som jag också argumenterar för i församlingen utifrån ett förvaltaransvar. Den kanske mest provokativa delen i kristen teologi är Guds egna anspråk på att vara kung, Herre, regent. Detta är den kristna övertygelsens mest iögonfallande politiska anspråk. Men i Guds rike är en central värdering detta: "Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Vi är alla ett i Kristus Jesus". En politik som motiverar kyrkan till jämlikhet.

Politiker har rätt att som partiföreträdare markera mot de hållningar som exempelvis en kyrka har. Men problem uppstår när de använder den makt som de fått genom sina förtroende­uppdrag att begränsa utrymme med repressalier. Det är helt enkelt inte förenligt med en god demokratisk grundhållning som ska hindra utveckling mot en totalitär stat.

En av mina tyngsta stunder under sommaren var efter mötet med kommundirektör och kommunalrådet. I mötet klargjorde vi från Lugnetkyrkans sida att en statlig utredning som förankrats parlamentariskt tar upp just vårt aktuella ärende. Med hänvisning till Europa­konventionen och Europadomstolen har utredningen landat i att en församling har sin fulla rätt att förespråka en klassisk äktenskapssyn utan att detta ska anses diskriminerande.

Trots detta intervjuas kommunalrådet mindre än en timme efter vårt möte och säger att inga nya upplysningar kom som ändrar kommunens inställning. Först en vecka senare får jag ett mejl med frågor om vad som står i den nämnda utredningen. Väger inte Europakonventionen högre för en kommun? Demokrati är en skör planta som måste vårdas med stor omsorg.

Se också TV: Lugnetkyrkan upplevs stå för förtryck av homosexuella

Fler artiklar för dig