Krönikor

Joakim Hagerius: Jean Vanier - ett helgon som ramlat ner från sin pelare

Jean Vanier är ännu en i raden av män i kyrkligt ledarskap har missbrukat sin maktställning.

Uppgiften att den nyss avlidne Vanier ska ha inlett sexuella förhållanden med flera kvinnor kommer som en chock.

—   Joakim Hagerius

Genom livet har jag haft mina personliga ikoner: Människor som jag läst och lyssnat på, vars ord och exempel jag upplevt som föredömliga, som gett inspiration och vägledning. Och jag har fått frågan om vad som skulle hända med mig om någon av dessa inte visade sig hålla måttet.

Frågan är inte längre teoretisk. Upprepade gånger har jag behövt hantera den sortens besvikelse som uppstått när idealen som dessa ikoner förkunnade och tycktes gestalta inte stämde överens med verkligheten. Det senaste avslöjandet gäller Jean Vanier, grundaren av rörelsen L’Arche – som driver 154 hem för personer med intellektuell funktionsnedsättning i 38 länder. Ett kommunitetsliv där personal, volontärer och boende lever och arbetar sida vid sida. Ur detta liv har Vanier öst som författare och skrivit texter som blivit till andlig vägledning för många.

Uppgiften att den nyss avlidne Vanier under en lång tidsperiod ska ha inlett sexuella förhållanden med flera kvinnor, utan funktionsnedsättning men som en del i "andlig vägledning", kommer som en chock. Det hedrar L'Arche att de har tagit kvinnornas berättelser på allvar och tillsatt en oberoende utredning.

Det är smärtsamt att ta del av rapporten, tankarna går till kvinnorna som i tillit sökt vägledning och blivit utnyttjade. Ännu en i raden av män i kyrkligt ledarskap har missbrukat sin maktställning. Det går att bli cynisk och uppgiven för mindre.

Vi vill gärna föreställa oss att människor som gestaltar ett annorlunda liv är helt intakta: utan åtskillnad mellan ideal och verklighet, privat och publikt, inre och yttre liv. Trots att vi egentligen vet bättre. För handen på hjärtat, vem kan uppvisa något sådant? Människans lott är en blandning av grumliga motiv och förmåga till storverk.

Vad gör det med oss när människor som vi håller högt inte visar sig hålla måttet? Mest gör det mig sorgsen och besviken, men också ödmjuk. Ingen är fri från svärta.

De övergrepp som skett får inte på något sätt förminskas, men det finns något att lära också av detta. Dessa förfärande berättelser säger något inte bara om Jean Vanier, utan om män och människan och om gränslandet sexualitet och spiritualitet. Hur är jag vaksam för krafter och drifter i mitt eget liv?

Läs också Avslöjandet om Jean Vaniers sexövergrepp följs av chock i Sverige

Hädanefter blir det svårt att förhålla sig till Vanier på samma sätt som tidigare. Detta helgon har ramlat ner från sin pelare. Men samtidigt är L'Arches kommuniteter, och texterna som klär dess värderingar i ord, är större än Jean Vanier. De lever sitt eget liv och kan fortfarande vara en god inspiration. Vårt behov av hoppfulla exempel och förebilder upphör inte.

Läs också Nunna vittnar: Vanier pressade till sig sex

Fler artiklar för dig