25 oktober 2020

En tidning på kristen grundKrönikor

Tigleth Malkey: Du var värd att dö för

“Du kan ha tjänat synden i hela ditt liv men ditt värde har inte sjunkit för det”

Nyligen använde jag en fysisk 500-lapp när jag skulle betala. Det är inte så ofta man använder “riktiga pengar” numera och jag började fundera på sedelns värde och var den varit innan den hamnade i min plånbok.

Värdet på en sedel bestäms av Svenska riksbanken och de har stämplat den med vattenstämpel som bevis för att den är äkta och värdefull. Föreställ dig nu att en 500-lapp kommer ut helt purfärsk från tryck. Helt orörd och oanvänd. Den har aldrig vikits eller legat i någon ficka. Men föreställ dig att första stället sedeln hamnar på är i händerna på en värdetransportrånare. Sedan vandrar samma sedel vidare. Den används i en svart affär för att därefter hamna i en hallicks ficka och sedan vidare in i droghandeln. Efter denna långa vandring i orättfärdighetens tjänst hamnar den lite otippat i en kollektbox på en gudstjänst i en svensk frikyrka.

Låt mig då ställa dig frågan: Har värdet på 500-lappen minskat?


Nej, inte alls. Om Riksbanken har bestämt värdet kan varken platserna den varit på eller vad den har använts till ändra det.

Samma sak gäller dig som just nu läser detta. Oavsett var du varit i livet. Oavsett vilka händer du hamnat i, så påverkar det inte ditt värde. Du kan ha tjänat synden i hela ditt liv men ditt värde har inte sjunkit för det. Hos Gud finns ingen inflation.

Gud har satt sin stämpel på dig och Han har bestämt ditt värde. Han har sett synden, misstagen och vem du tjänat tidigare i livet. Men trots det är ditt värde oförändrat.

Han som gjorde dig, gillar dig fortfarande. Du är inte bortplockad utan inplockad. Du är inte uträknad utan inräknad. Eller som man kan uttrycka det på engelska: “Your mess can be your Messege and your test can be your Testimony” i Jesu namn.

Det som styr all prissättning är efterfrågan. Kundens efterfrågan avgör priset på produkten. Tänk nu följande tanke. När Gud bestämde sig för att köpa människan fri, så visste vår gamle ägare hur mycket kunden vill ha dig. Priset skulle vara det högsta som någon någonsin skulle behöva betala. Det skulle nämligen kosta Fadern hans egen sons blod.

“Och förresten”, sa vår tidigare ägare. “Jag kommer att håna honom offentligt, tortera honom och hänga upp honom naken på ett kors. Vill du fortfarande ha den här människan?”

Fadern svarade ja. Han köpte oss fria genom att offra sin egen son. Och om du någon gång undrar hur mycket Gud älskar dig så är korset svaret på det.

Du var värd Jesus för Gud. Du var värd att dö för.


Fler artiklar