Krönikor

Lämna politiken utanför predikstolen

Sebastian Stakset: “Partierna kastar sina gamla ideal och byter åsikter fortare än knarklangarna byter sim-kort”

Det börjar bli väldigt trångt i de svenska åsiktskorridorerna. Jag har med smärta och bedrövelse följt den politiska utvecklingen som skett de tio senaste åren. Populismen har armbågat sig in på den politiska arenan och förvandlat debatten till ett hänsynslöst slagfält. Ödmjukheten och självrannsakan lyser allt som oftast med sin frånvaro.

Och den stora förloraren blir nationens hjärta och själ. Det handlar inte längre om landets bästa. Det handlar om att få igenom sin egen politiska agenda. Och partierna kastar sina gamla ideal och byter åsikter fortare än knarklangarna byter SIM-kort.

Att ha rätt blir viktigare än att göra rätt. Att få röster blir viktigare än att lyssna på rösterna hos dem som lider mest i Sverige. Det verkar som om att det ibland inte längre är politiskt korrekt att bemöta människor med kärlek och respekt.

Därför blir jag ledsen när jag ser och hör hur vissa predikanter missbrukar plattformen till att polarisera församlingen och samhället genom att predika politik eller stödja vissa politiska partier. Jag har många gånger hört predikanter propagera för höger- och vänsterpolitik från plattformen. Evangelisten i mig har gråtit då jag tänkt på hur dessa predikanter omedvetet eller medvetet stängt dörren för evangeliets världsomfattande och inneslutande budskap för alla människor. Även de som bär andra ideologier och politiska åsikter. Jesu rike är inte av denna världen.

Att anklaga vissa ledare för att politisera kyrkan och i nästa andetag uppmana kyrkan att rösta på ett visst parti är ingenting annat än hyckleri. Det man gör när man som predikant uppmanar människor att förtrösta på en politiker eller ett parti eller en ideologi och inte på Gud är att skapa en avgud. Men det finns betydligt fler diken än så på denna brokiga väg till himmelriket. Det är lätt att döma och peka finger. Även för mig.

Vi ska följa varken Biden eller Trump, Åkesson eller Löfven. Vi ska följa Jesus. Det finns kristna som är kallade in i politiken och gör hedervärda uppgifter. Tack Gud för dem. Men engagemanget får aldrig bli en avgud. Vår uppgift är att be för politikerna och välsigna dem, be för val och be Guds vilja inför politiska beslut. Oavsett vilken regering som sitter vid makten.

Så älska den som hatar dig. Be och välsigna den som förföljer dig. Vinn människorna genom att kanalisera den kärlek som Jesu utgöt för oss på Golgata. Det är Guds vilja i den tid vi nu lever i. Så låt oss vara en kyrka öppen för alla. En kyrka som älskar och välsignar alla. En kyrka som utbreder Guds rike på jorden. Lämna politiken utanför predikstolen.

Fler artiklar för dig