21 april 2021

En tidning på kristen grundKrönikor

Birger Thureson: Äldre är inte en börda

“Att vara till nytta, att göra något för andra, för det gemensamma, är hälsosamt för människan”

Endast för prenumeranter

Birger Thureson

Birger Thureson har skrivit opinionsartiklar i Dagen i många år. Han har en bakgrund som författare och journalist, bland annat på Dagen. Nu skriver han personligt om livet som pensionär under vinjetten 60+.

Fler artiklar