08 mars 2021

En tidning på kristen grundKultur

Litteratur som liv och inte som lek

I centrum för Kerstin Ekmans två första romaner i trilogin ”Vargskinnet” står människans sökande efter sig själv, sin identitet. Vem är jag, och vad gör jag med det jag är? I den andra, nyligen publicerade volymen ”Sista rompan” accentueras det som kan anas i ”Guds barmhärtighet”: Berättelsens uppgift är att framkalla liv genom att belysa bilderna i minnets mörkrum.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar