19 maj 2021

En tidning på kristen grundKultur

Med Småland i fokus

Ny bok ”Inom den trånga kretsen an några tusende bönder” – Carl Fredrik Cavallius som predikant. En studie i småländsk 1800-talsförkunnelse Författare: Gunnar Hyltén-Cavallius (Växjö stiftshistoriska sällskap, 2005)

Endast för prenumeranter
Fler artiklar