17 maj 2021

En tidning på kristen grundKultur

Ett ovärderligt historiskt dokument

Ett ihärdigt tjut ljuder över Stockholm och påminner om att vi har larmberedskap. Det är första måndagen i månaden, och jag sitter vid köksbordet och hör tjutet, dricker mitt kaffe och vet att jag inte behöver bry mig.

Endast för prenumeranter

Inger Alestig

Inger Alestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar