11 april 2021

En tidning på kristen grundKultur

Bakgrund: Antireligiös humanism en ny företeelse

Ord definieras ofta genom sina motsatser. Så har begreppet humanist för många kommit att förknippas med en sekulär, i motsats till religiös, livssyn.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar