04 mars 2021

En tidning på kristen grundKultur

”Min dröm är att filmen används i kriminalvården”

”Never give up son” är en dokumentärfilm om tre män som lyckats lägga kriminaliteten bakom sig. Filmaren Linnea Widéns hjärteprojekt har redan visats på biograferna i Lettland.

1 av 6
Endast för prenumeranter

Urban Thoms

Urban Thoms är mångårig skribent på Dagen och en av redaktörerna för Dagens kulturbevakning.

Fler artiklar