16 april 2021

En tidning på kristen grundKultur

”David Bowies sökande är också mitt sökande”

För drygt en vecka sedan, den 10 januari, avled den mångsidige världsartisten David Bowie. Pastorn och musikern Robert Eriksson skriver om David Bowies musik och upptäcker att Bowies skapande pekar åt ett tydligt håll: Ett andligt sökande efter sig själv.

1 av 3
Endast för prenumeranter
Fler artiklar