27 februari 2021

En tidning på kristen grundKultur

Viktig men spretig bok av Swärd och Grenholm

Kampskrift, bibelutläggning och historisk analys. Stefan Swärds och Micael Grenholms ”Jesus var också flykting” greppar efter mycket. Recensent Kristian Steiner, docent i freds- och konfliktvetenskap, hade gärna sett en mer renodlad text som rymt ett själavårdsperpektiv.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar