15 april 2021

En tidning på kristen grundKultur

Filmfestivalen öppnar dörren för Gud

Gud tar nu plats även på Göteborgs filmfestival. Under årets festival visades film i domkyrkan, i synagogan och i Göteborgs största moské. Och bilden av kristen tro är inte bara mörk.

1 av 2
Endast för prenumeranter

Jonatan Sverker

Jonatan Sverker är tidigare reporter på Dagen.

Fler artiklar