23 april 2021

En tidning på kristen grundKultur

Migranters liv tecknas i ”Förklädd Gud”

Folkoperan uppför i vår ”Förklädd Gud” i en annorlunda version med fokus på EU-migranters vardag i Sverige. Regissör Malin Stenberg tycker det är naturligt att lyfta fram denna osynliggjorda grupp i sammanhanget. Hjalmar Gullbergs text handlar ju om de svaga i samhället och att vi måste visa medmänsklighet och empati.

1 av 6
Endast för prenumeranter
Fler artiklar