01 mars 2021

En tidning på kristen grundKultur

”Andliga sånger” i SR byter kanal

Ingen nedläggning men väl ett kanalbyte. I sommar flyttar "Andliga sånger" från P1 till P2.

Endast för prenumeranter

Urban Thoms

Urban Thoms är mångårig skribent på Dagen och en av redaktörerna för Dagens kulturbevakning.

Fler artiklar