06 mars 2021

En tidning på kristen grundKultur

Farväl till en körledare

På söndag håller Troendegruppen sin allra sista konsert. Det blir en tack- och farvälföreställning för Stig Sandlund som lett kören ända sedan starten 1967. Drygt 200 av medlemmarna som kommit och gått genom åren kommer att medverka.

1 av 2
Endast för prenumeranter

Urban Thoms

Urban Thoms är mångårig skribent på Dagen och en av redaktörerna för Dagens kulturbevakning.

Fler artiklar