31 juli 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Så påverkas vi av att inte gå i kyrkan

Ett större personligt ansvar läggs på den kristne, menar pastorn Christian Mölk och prästen Anna Sophia Bonde

Vad händer när man inte går på gudstjänst under en längre tid? Just nu pågår det man kanske kan kalla ett kollektivt experiment, där svaret på den frågan kommer först när pandemin är över.
– Konstigt vore det om vi inte påverkades alls, då hade det varit något fel på våra gudstjänster, säger Christian Mölk, pastor.

Kyrkorna i Sverige har valt lite olika vägar under pandemin. Generellt kan man säga att större frikyrkoförsamlingar i större utsträckning valt att sända gudstjänster digitalt, medan svenskkyrkliga församlingar i högre grad hållit öppet för söndagens gudstjänster på plats.

Oavsett hur den lokala församlingen på orten har valt att göra kvarstår faktum: för de flesta kristna har pandemin inneburit ett minskat antal fysiska gudstjänster i år. Så frågan är hur detta påverkar kristenheten. En bland andra som tror att uteblivna gudstjänstbesök påverkar den enskilde kristne “väldigt negativt” är Christian Mölk, pastor i Pingst Härnösand.

– Jag har gått och burit på detta ett tag, dels för egen del, dels därför att jag märker det på människor jag möter, att det är lättare att bli kritisk, negativ och få kortare stubin, när vi inte blir påfyllda, nu när vi inte kan gå till kyrkan som vanligt, säger han.

– Jag tror att vi kristna är beroende av att Gud fyller på och när han inte får göra det så märks det.

Men Christian Mölk vill inte låta negativ. Han vill hellre vända på perspektivet och ställa frågan vad som händer med oss när vi blir påfyllda av Gud.

– Vi kristna borde vara fyllda av hopp, glädje och sprida en Kristusdoft till dem vi möter. Men allt det goda kommer från Herren – då måste vi också låta oss fyllas på av honom.

För visst finns det påfyllning att få även utanför kyrkobyggnaden och dess huvudgudstjänst. Det stavas enligt Christian Mölk regelbunden bibelläsning och bön. Det är framför allt det som han som pastor och medvandrare vill uppmuntra sina kristna syskon till under denna tid.

– Det blir ett större personligt ansvar för den enskilde nu när det är svårare för oss att mötas till gudstjänst. Det räcker inte att titta på en gudstjänst på sin skärm, det blir inte lika bra som när vi träffas; lovsjunger tillsammans, får förbön och lyssnar på predikan. Å andra sidan kan vi se det som något positivt att vi får chans att ta ett större personligt ansvar för vår andliga utveckling.

Christian Mölk berättar att han träffat människor som sagt att detta varit den bästa tiden i livet, för att de på något sätt fått ett annat fokus och en chans att på egen hand fördjupa sig i andlig läsning och i bön.

– Jag tror inte vi behöver krångla till det mer än så. Ta fram din bibel någon gång per dag, läs och be. Att fylla på är så grundläggande, det är klart vi påverkas om vi inte gör det.

Anna Sophia Bonde, präst i Mölndal, anser att kyrkan bör tänka till både en och två gånger innan man lägger ner den fysiska gudstjänsten. Smittorisken måste vägas mot den existentiella ohälsan som ökar, menar hon.

– I den församling jag jobbar har vi valt att stänga ner så lite som möjligt och ändå ha coronaanpassat i möjligaste mån. Jag föreställer mig att om restriktionerna skulle öka får vi gå in i “kloster-mode”, säger Anna Sophia Bonde och menar att man då skalar bort allt utom det mest väsentliga.

– Daglig mässa, själavård och tideböner – sådana saker tror jag kyrkan ska hålla fast vid, för människans existentiella hälsas skull.

Vad tror du att det gör med oss att inte gå till kyrkan?

– Jag tror det kan gå åt två olika håll. Antingen blir det som ett språk man en gång kunnat, men som man inte fått chans att öva på och till slut blir det avlägset och ointressant. Eller så blir det som det står hos profeten Amos, att det kommer en tid då Herren sänder en hunger över landet efter att få höra hans ord. Om vi tar vara på den här tiden och söker Guds vilja med oss som kyrka – då är ingen tid förspilld.


Josefin Lilja

Josefin Lilja är reporter på Dagen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Livsstil