14 april 2021

En tidning på kristen grundBöcker

“Klimatångestens dimmor skingras av en hoppfull, skapande gudsvind”

Birger Thureson har läst Åke Jonssons “Mer lik Gud – Teologi i antropocen”

Endast för prenumeranter

Birger Thureson

Birger Thureson har skrivit opinionsartiklar i Dagen i många år. Han har en bakgrund som författare och journalist, bland annat på Dagen. Nu skriver han personligt om livet som pensionär under vinjetten 60+.

Fler artiklar