15 juni 2021

En tidning på kristen grundBöcker

Recension: Bok om Israel ger fördjupad bibelförståelse

David Åhlén har läst “Roten som bär dig – om Israel i Nya Testamentet”

Titel: Roten som bär dig – om Israel i Nya testamentet

Författare: Håkan Sunnliden

Förlag: Semnos (204 sidor)

Genre: Teologi

Jag har alltid uppfattat Håkan Sunnliden som en profetisk person som inte varit rädd för att gå sina egna vägar. Sunnliden har varit verksam inom den karismatiska rörelsen och pionjär inom husförsamlingsrörelsen trots att han varit präst i Svenska kyrkan. Det är därför inte förvånande att han utforskar den kristna trons judiska rötter – som den sanningssökare han är.

Med sin nya bok Roten som bär dig – om Israel i Nya testamentet ger Sunnliden är en bra översikt vad gäller Bibelns perspektiv på Israel. Han varvar detta med personliga glimtar från resor till landet Israel, landets moderna historia och politik samt intressanta reflektioner kring judisk tradition. Hans genomgång av Israels roll i Nya testamentet ger läsaren en överskådlig bild av den judiska kontexten som Jesus och apostlarna levde i.

Håkan Sunnliden är på en spännande resa och det är uppenbart att han har jobbat med frågorna om kyrkans relation till det judiska folket och Israel under många år. Han kritiserar bland annat ersättningsteologin (som säger att kyrkan har ersatt Israel som Guds folk) men även tvåvägsteologin (som menar att Gud har en frälsningsväg för judar och en annan för de kristna). Han riktar också en viss kritik mot den messianska rörelsens icke-judar som vill följa bud som att iaktta sabbat och kashrut.

Möjligen uppstår en viss dissonans mellan den sistnämnda kritiken och den Torah-positiva undervisning han själv ger uttryck för i boken – här efterlyser jag en större diskussion från författarens håll. Jag saknar även en lista på referenslitteratur, men i övrigt är Roten som bär dig en mycket fin och viktig bok som säkerligen kommer väcka många nya tankar och upptäckter, för fördjupad bibelförståelse, hos läsaren.

David Åhlén

David Åhlén recenserar böcker i Dagen.

Fler artiklar från Böcker

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar