23 april 2021

En tidning på kristen grundBöcker

Wågberg fångar livets dubbelhet efter kanotolyckan

Per-Johan Wistrand Thörn har läst Linn Maria Wågbergs “Ett sorgkantat mirakel”.

Titel: Ett sorgkantat mirakel

Författare: Linn Maria Wågberg

Förlag: Libris (167 sidor)

Genre: Livskunskap

Linn Maria Wågbergs andra bok är en oupphörlig pendling mellan “Livet som blev” och “Landet Längtan”. Fram och tillbaka mellan de två mentala världarna går färden. Spänningen är effektiv att jobba med och hon beskriver den väl. Den gör livssorgens skavande glapp tydligt.

Instinktivt kommer jag att tänka på Edith Södergrans dikt “Landet som icke är”. I Landet Längtan placerar Wågberg det hon vill ha men inte fick. Där finns “Hon-som-inte-är-jag” och “Han-som-inte-längre-finns”.

Författaren börjar den här boken på “dag 1431”, nästan fyra år efter händelsen som förändrade allt. För henne, men framförallt för hennes son, då 15-årige Leo, som under en kanotfärd på Ånnsjön i Jämtland hamnade i det iskalla vattnet och blev kraftigt nedkyld. Om den ödesdigra “dag 0” när Leo, som var på konfirmationsläger, låg i sjöns vatten i flera timmar och drabbades av hjärtstillestånd innan han mirakulöst räddades tillbaka till livet berättar Wågberg i debuten “Himlen måste sakna en ängel”, vilken jag tidigare recenserat i Dagen.

Det här är resan vidare. När det har gått ett bra tag sedan sonen överlevde. Dagarna fortsätter komma och gå samtidigt som sonens liv är fysiskt begränsat. Wågberg skriver träffande: “Jag inser att det här är det allra, allra svåraste för utomstående att förstå. Detta att man sörjer och saknar någon som trots allt finns.”

Just att livet är både och hela tiden. Sorg och glädje går hand i hand och Leos mamma fångar det så bra. Mestadels genom rakt personligt berättande med konkreta scener ur vardagen, men ibland även genom kursiverade mer poetiska partier.

När jag hörde talas om boken var min första känsla “Behövs det verkligen en fortsättning? Är det mesta inte redan sagt i den första?” Efteråt är jag övertygad om att den behövs. Tankarna om det oerhörda kräver sin plats och kan aldrig förses med en slutgiltig punkt.

Fler artiklar från Böcker

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Dagens poddar