Böcker

Recension: Nyholm föder längtan efter väckelse

Bo Wettéus har läst Mats Nyholms bok “Varje kyrksal ska fyllas”

Titel: Varje kyrksal kan fyllas

Författare: Mats Nyholm

Förlag: Semnos (170 sidor)

Genre: Teologi

Har Svenska kyrkan en framtid och i så fall hur ser den ut? Frågan är berättigad, när man ser på den officiella statistiken. 1990 hade kyrkan 24, 2 miljoner besökande, 2019 var det 13, 2 miljoner. 1972 fanns det 7,7 miljoner medlemmar, 2019 var det 5.8 miljoner. Svenska kyrkan tappar alltså medlemmar och besökande och därmed ekonomi och inflytande.

Går det att vända trenden? En som tror det är direktorn i S:ta Clara kyrka i Stockholm, Mats Nyholm och i sin nya bok visar han många vägar för att varje kyrksal skulle kunna fyllas igen med tillbedjande, lovsjungande och tjänande människor, som inte bara är i kyrkolokalen, utan utövar inflytande i och betjänar ett helt samhälle. Han vet vad han talar om eftersom den kyrka han tjänar i har visat att det går. Det som hänt och händer i S:ta Clara har väckt uppseende i hela Sverige och blivit förebilden för hur en modern kyrka kan fungera i en ny tid.

Egentligen kommer Nyholm inte med några nya, fiffiga metoder för kyrkotillväxt, utan visar på det enkla och grundläggande: bibeltrohet, Jesushängivenhet, kärlek till medmänniskor (särskilt de svaga, utsatta och misslyckade), bön, diakoni, mission, levande gudstjänster, olika former för sång och musik och de olika tjänstegåvorna i funktion.

Hela tiden tar Nyholm exempel från S:t Clara kyrkas arbete och det är så vackert när han skriver “hemma i S:ta Clara”. Det är där han har sitt hjärta, det är där han lever tillsammans med andra i bön och diakoni och det är där han med allvar och humor talar Guds ord. Han ger många exempel på hur en predikan kan formas för att väcka intresse och leda till omvändelse och tro.

Nyholms bok är intensiv, utmanande, väckande, humoristisk och full av erfarenhet och vishet. Man lägger boken ifrån sig med en bön av biskop Nils Bolander: “Gud, låt det hända igen, väckelsens blixtnedslag!”, så att kyrkorna än en gång kan fyllas av sökande människor.

Omslag Varje kyrksal kan fyllas
Fler artiklar för dig