Böcker

Recension: “God Jord” är en av årets viktigaste böcker

Fanny Willman har läst “God Jord” av Johannes Widlund

I boken “God Jord” skriver Johannes Widlund om hur kristen tro och kärlek till skapelsen hör ihop. Dagens recensent Fanny Willman inspireras till att anamma hoppet som livshållning.

Titel: God jord och ett hållbart liv

Författare: Johannes Widlund

Förlag: Libris (222 sidor)

Genre: Teologi

Klimatkrisen är vår tids ödesfråga, det är vi alla på något plan smärtsamt medvetna om. Vi har läst om klimatrapporter med illavarslande slutsatser och bevittnat klimatdemonstrationer där unga som gamla skrikit sig hesa med budskap om att vakna och handla innan det är för sent.

Tidigt i min läsning av Johannes Widlunds debutbok “God jord och ett hållbart liv” blir jag drabbad av en ton som är allt annat än hopplöshetens och missmodighetens. Det Widlund gör i sin kristna bok om klimatet är att berätta om hur lärjungaskapet kan fördjupas om vi ser kärleken till skapelsen som en naturlig del av det.

Widlund är ordförande för den ekumeniska miljöorganisationen God jord, som sedan 2017 arbetar för att lyfta klimatfrågan som en del av det kristna budskapet och inspirera församlingar och individer att hitta sätt att leva mer hållbart. Widlund är dessutom miljörådgivare vid Pingstmissionens utvecklingssamarbete (PMU) och föreläser ofta om miljöfrågor.

Boken är full av kunskap, både vad gäller miljöfrågor, klimatförändringar, och innehåller också bibeltolkning och stora delar teologisk reflektion. Widlund konstaterar ofta att “allt hänger ihop”. Att försöka efterleva det dubbla kärleksbudet men samtidigt blunda för att vi sårar den jord som Gud har skapat gör att vi missar en väsentlig del av Jesu efterföljelse. Att se sin omvärld brinna och de fattigaste betala priset för att vi i vår del av världen gjort det omöjligt att leva innanför planetens begränsningar är en kallelse till omvändelse.

Ett angeläget budskap är att “livet inte är tänkt att göras ensam”. Församlingen har en unik möjlighet att samla goda krafter och integrera den kunskap vi har om klimatet i sitt engagemang för en bättre omvärld. “Handling och bön må bli ett” som vi sjunger i psalm 292 i Den svenska psalmboken, och Widlund ger exempel på församlingar som gör matsvinn till matkassar eller installerar solpaneler.

Widlund skriver väl och ofta med underfundiga metaforer och liknelser, men ibland slås jag av känslan av att sitta på en föreläsning med en Powerpoint-presentation framför mig. Även om det gör att jag hakar upp mig något, tänker jag att sådana partier är utmärkta för den som vill gå tillbaka och låna konkreta framställningar. Till exempel om de sex B:n (bilen, biffen, börsen, bostaden, babbla, bönen) som Widlund föreslår för individens miljöomställning. Eller vilka “diken” vi kan hamna i när vi talar om en kristen syn på klimatet.

Jag kämpar själv med frågan om vari det kristna hoppet består när det kommer till klimatfrågan. Hur ska vi tala om klimatet med det allvar som krävs utan att förlora tron på en allsmäktig Gud? Hur ska vi handla som individer och gemenskaper utan att göra engagemanget till ett självändamål i brist på tron att vi kan göra faktisk förändring?

I min läsning föds en vilja att för klimatets bästa göra ytterligare förändringar i vanor och attityder, inte för att det känns som ett krav utan för att det känns som en nåd.

—  Fanny Willman

När jag läser Widlund anar jag att svaret kan vara att anamma hoppet som livshållning. Inte för att frälsningen skänks oss när vi gör goda gärningar för klimatet, utan för att tron på Gud kan föda en vilja att göra sådana gärningar.

Jag tror att det för många som läser Johannes Widlunds bok kan vara en av årets viktigaste läsupplevelser. Här förenas fakta om klimatet, fördjupning av vad den kristna kallelsen innebär och inspiration till konkret omställning för ett mer hållbart liv.

I min läsning föds en vilja att för klimatets bästa göra ytterligare förändringar i vanor och attityder, inte för att det känns som ett krav utan för att det känns som en nåd.

Omslag "God Jord - och ett hållbart liv" av Johannes Widlund


Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig