20 juni 2021

En tidning på kristen grundBöcker

Recension: Ger vägledning och tröst genom trons mörker

Kjell-Erik Selin har läst Johan Tyrbergs “Natten ska vika”

Titel: Natten ska vika

Författare: Johan Tyrberg

Förlag: Arcus förlag (91 sidor)

Genre: Andlig vägledning

Det är under själens dunkla natt, för att citera den spanska 1500-tals munken Johannes av Korset, som de viktigaste händelserna i Bibeln utspelar sig; I Getsemane från det att skymningen sänker sig tills morgonen gryr över Golgata kulle, utspelas historiens viktigaste drama.

Det är också under nattens timmar som Jakob får besök – det som blev den märkliga brottningsmatchen mellan Gud och människa.

I sin nya bok med titeln “Natten ska vika” översköljer Lundabiskopen Johan Tyrberg läsaren med trosstärkande och övertygande exempel på att Gud aldrig överger människan: “Gud är aldrig längre ifrån mig än luften jag andas. Jag ser inte Gud, men Gud ser mig, även om han inte svarar som VI tänkt utan som VI behöver.”

Det råder knappast någon brist på bra böcker som vänder sig till troende, sökare och andra med exempel på hur man kan utveckla och arbeta med sin gudsrelation och sin andliga status. I denna bok finns ännu en dimension. Förutom alla goda råd utifrån Bibelns berättelser och budskap genomsyras boken av ett lätt och närmast poetiskt språk. Det gör att även de inte alltid lättsmälta delarna av innehållet blir begripliga. Författaren väjer inte för svåra frågor, exempelvis vår livsstil och vårt förhållningssätt till rikedom kontra fattigdom. Och flera andra av vår tids alltmer brännande frågor.

Ett av bokens tydligaste budskap, förutom att Gud inte överger sina barn hur mörkt det än synes vara, är att vi själva kan träna upp vår förmåga att kommunicera med Gud via bönen, nattvarden och fastan. Här ges genomtänkta och goda råd om andliga men även mer praktiska saker.

Det som troligen skiljer boken något från andra liknande är den lätta “smekningen” av någon sorts positiv mystik. Boken kan säkerligen hjälpa läsaren att hitta och erövra nya andliga erfarenheter men även göra nya upptäckter. Det märks att biskopen själv är en engagerad bibellärare med en stark vilja att vägleda. Boken är lättläst men ställer krav på läsarens uppmärksamhet.

Kjell-Erik Selin

Kjell-Erik Selin recenserar böcker i Dagen.

Fler artiklar från Böcker

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar