13 juni 2021

En tidning på kristen grundBöcker

Recension: En bibelkommentar som väcker förundran

Bo Wettéus har läst Josef Bergdahls och David Nyströms “Kärlek och sanning - kommentar till Johannesbreven, Judasbrevet och Andra Petrusbrevet”.

Titel: Kärlek och sanning – kommentar till Johannesbreven, Judasbrevet och Andra Petrusbrevet.

Författare: Josef Bergdahl och David Nyström.

Förlag: Libris (350 sidor)

Genre: Bibelkommentar.

Den kristna kyrkan står inför stora utmaningar i ett alltmer komplicerat och sekulariserat samhälle och avgörande frågor ställs med allt större intensitet. Vad betyder det att vara kyrka i en omvälvande tid? Hur skapar vi enhet mellan lära och liv? Kan vi omtolka Bibelns budskap för att bättre kunna passa in i den allmänna opinionens åsikter? Räcker det inte med att bara älska, måste vi hålla Guds bud också?

Och kan fem korta brev från 60 till 100-talet hjälpa oss att hitta en hållning som både är trogen den bibliska uppenbarelsen och är relevant i ett samhälle som förändras i en allt snabbare takt? De två författarna till den nyutkomna kommentaren i Libris nytestamentliga serie Josef Bergdahl och David Nyström tror det. Bergdahl har kommenterat de tre Johannesbreven och Nyström har tagit sig an Judasbrevet och Andra Petrusbrevet. Detta är den fjortonde boken i Libris kommentarsserie, den första utkom 2006. Tanken med serien är att den vill vara en enkel och lättillgänglig utläggning av Nya testamentets 27 böcker och här lyckas den mycket väl.

Bergdahls utläggning av Johannesbreven är noggrann och fullödig och avslöjar en initierad kunskap i hela Bibelns budskap, i synnerhet Johanneslitteraturens egenart. Här belyses de skarpa kontrasterna i Johannes budskap, såsom ljus – mörker, liv – död, sanning – lögn, nåd – dom. Framför allt djupdyker Bergdahl in i Guds kärlek och man blir förundrad, rörd och tacksam över det som förmedlas. Språket är enkelt och har en stark själavårdande ton.

Nyström kommenterar två av Nya testamentets mest undangömda och ofta bortglömda böcker, Judasbrevet och Andra Petrusbrevet på ett välskrivet och ögonöppnande sätt. Dessa båda brev är rykande aktuella och “innehåller viktiga insikter vilka kristna gemenskaper såväl som den enskilde troende kan berikas av”. Båda breven varnar för en teologi som behöver moderniseras och omformas för att anpassa den kristna tron så att den passar mer i tiden. Något som känns extra aktuellt just nu.

Bergdahls och Nyströms bok ger en stimulerande läsning och väcker nyfikenhet att läsa mer om dessa fem småbrev, vars budskap visar sig ha en speciell aktualitet i dag.

Bo Wettéus

Bo Wettéus recenserar böcker i Dagen.

Fler artiklar från Böcker

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar