28 oktober 2021

En tidning på kristen grundBöcker

Recension: Vägledning till ett sunt ledarskap

Bo Wettéus har läst “Att leda i karismatiska miljöer” av Magnus Jonegård

"Att leda i karismatiska miljöer" av Magnus Jonegård.

Titel: Att leda i karismatiska miljöer - strategi, organisation, kultur och andlig tillväxt

Författare: Magnus Jonegård

Förlag: Semnos (309 sidor)

Genre: Teologi

Sedan januari 2004 är Filadelfiaförsamlingen i Knutby Sveriges mest kända frikyrkoförsamling. Mord, maktmissbruk, sektgemenskap, omoral och mycket annat, som undan för undan avslöjats under åren. Frågorna är många. Varför hände det? Vem bär ansvaret? Vilka konsekvenser har det fått för enskilda, församling och kristenheten i stort?

En som vet mer än de flesta, både om Knutby och andra församlingar i kris, är pastorn och management- och IT-konsulten Magnus Jonegård. Efter cirka 30 år i näringslivet blev han pastor och under åren 2016–2018 var han konsult i Knutby. I boken “Att leda i karismatiska miljöer – strategi, organisation, kultur och andlig tillväxt” delar han sina erfarenheter från näringslivet, men också från cirka 25 karismatiska miljöer med olika problem och kriser.

I boken beskriver Jonegård på ett klargörande och förtjänstfullt sätt olika syn på den Helige Ande, Andens gåvor och karismatiken och olika ledarskapsmodeller som vuxit fram. Han speglar allt genom sin kunskap och sina personliga erfarenheter. Det gör boken till en värdefull och viktig vägvisare och ibland ögonöppnare för alla som möter mindre och större församlingskriser. Jonegård ger många praktiska råd till både ledare, församlingsmedlemmar och samfundsledare hur man kan upptäcka osunda tendenser både i teologi och praxis.

Särskilt intressanta och viktiga är Jonegårds erfarenheter från Knutby. Han visar på hur felaktig betoning av enskilda bibelord kan skapa obalans och vad övergivandet av treenighetsläran fick för konsekvenser för bland annat “Kristi brud-läran”. Han pekar också på hur inflytandet av gnostiska tankar fick påverka och skapa en osund andlighet. Kanske borde han djupare analyserat varför pastorerna lät det gå så långt som det gjorde och varför ingen på ett tidigare stadium försökte hejda utvecklingen. Han är kritisk till pingströrelsens behandling av Knutbyförsamlingen och visar på ett alternativ, som möjligen kunnat hjälpa församlingen bättre. Jonegårds bok är mycket läsvärd och kan hjälpa till att skapa sunda ledar- och församlingsmiljöer.

Bo Wettéus

Bo Wettéus recenserar böcker i Dagen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Böcker

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar