Böcker

Recension: Drabbande anteckningar från livet på flykt

Per-Johan Thörn Wistrand har läst “Flyktingflickorna” av Bengt Sjöberg

"Flyktingflickorna" av Bengt Sjöberg.

Titel: Flyktingflickorna

Författare: Bengt Sjöberg

Förlag: Sjöbergs förlag (145 sidor)

Genre: Livsberättelse

De kommer från länderna Libyen, Iran, Nigeria och Afghanistan med flera. Och vi får följa kvinnorna en i taget. Vissa återkommande i flera kapitel, andra bara i ett. Men berättelserna tar verkligen tag i mig.

Det är helt fruktansvärt vad kvinnorna tvingats utstå. “Jag blev våldtagen så många gånger att jag helt tappade räkningen.”, står det om en av dem.

Gemensamt har de att de flytt från konflikter och förtryck och på olika sätt tagit sig till Sverige i hopp om att livet ska förändras till det bättre. Längs slingriga vägar, över hav och land. I överfulla båtar. Genom Italien, Tyskland och Danmark. Via nya försök efter tunga bakslag och avslag.

Den som inte blir berörd av de smärtsamma upplevelserna måste ha ett hjärta av hårt material.

Bengt Sjöberg har själv berörts av de här kvinnornas öden, och många andras, vilket lett till ett över 30 år långt engagemang. Kvinnornas erfarenheter skulle i sig själva säkert räcka till mer än en bok och kapitlen har på ett snyggt sätt namn efter var och en av dem. Det sista heter i sin tur “Bengt”. Där hade det även varit intressant att läsa mer om vad som drivit honom att fortsätta kämpa för de asylsökandes sak så länge.

Vidare tycker jag det är otydligt vem som skriver. Bengt Sjöberg står som författare till boken, men är det han som skriver utifrån det han vet och har tagit reda på om kvinnornas liv? Eller är det kvinnorna själva som håller i pennan i sina respektive kapitel? På några ställen nämns att det skrivits dagbok längs färden. Hur som helst framgår det inte klart över lag. Jag vill veta för att få en mer greppbar ram kring berättelserna. En annan obesvarad fråga är om kvinnornas namn är fingerade eller inte.

Ett plus är att det i slutet finns en rad fakta om länder som förekommer i boken, bland annat avseende våld mot kvinnor, samt tips på organisationer att ta kontakt med för att få hjälp.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig