25 oktober 2021

En tidning på kristen grund



Böcker

Recension: Spännande exposé över karismatikens historia

Bo Wettéus har läst “Den helige Ande - kraft till tjänst” av Carl-Erik Sahlberg.

"Den helige Ande - kraft till tjänst" av Carl-Erik Sahlberg.

Titel: Den Helige Ande – kraft till tjänst

Författare: Carl-Erik Sahlberg

Förlag: Semnos (119 sidor)

Genre: Teologi

Det finns ett starkt samband mellan undervisningen om och upplevelsen av den Helige Ande och enskildas, församlingars och hela nationers väckelse, förnyelse och förändring. Det menar prästen, kyrkohistorikern och författaren Carl-Erik Sahlberg i sin bok Den helige Ande – kraft till tjänst. På bara 119 sidor förmedlar författaren sitt budskap och sidorna brinner av längtan efter en ny pingst, framför allt i Sverige, men också utöver världen. Den som läser med ett öppet hjärta och med samma längtan som författaren kan själv börja brinna. Så, se upp!

Sahlberg är kyrkohistoriker och i boken ger han en spännande exposé över den helige Andes plats i undervisning och erfarenhet genom historien och landar i pingstväckelsens och den karismatiska väckelsens 1900-tal. Det är en kortfattad men viktig presentation av personer och rörelser, som vågat öppna för den helige Ande och upplevt både kraft och glädje, men också starkt motstånd som ofta tyvärr lett till splittring. Här skulle man nog önskat en djupare och mer omfattande skildring av Andens verk i kyrkohistorien och en analys av var den karismatiska väckelsen tog vägen.

Sahlberg berättar om sin egen kamp omkring karismatiken och om sina erfarenheter, främst under de drygt tjugo åren i St:a Clara kyrka i Stockholm, där han var präst och verksamhetsledare för ett omfattande socialt arbete. Boken återger också sju personliga vittnesbörd av kvinnor och män, som fått sina liv förnyade och sina tjänster förändrade genom uppfyllelsen av Anden. Säkert kan många få hjälp i sina egna funderingar och sin egen kamp omkring karismatiken genom dessa vittnesbörd.

"Den helige Ande - kraft till tjänst" av Carl-Erik Sahlberg

Bo Wettéus

Bo Wettéus recenserar böcker i Dagen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Böcker