Böcker

Recension: Anna Lindman lägger Knutby-pusslet

Fanny Willman har läst “Sekten” av Anna Lindman

Titel: Sekten: Ett reportage om Knutby Filadelfia

Författare: Anna Lindman

Förlag: Fri tanke (333 sidor)

Genre: Reportagebok

Den som har sett Uppdrag granskning-serien om Knutby från år 2020 och sedan läser Anna Lindmans nya reportagebok märker att frågeställningarna och upplägget är bekant, intervjuerna identiska. Men i boken fördjupas resonemangen och läsaren får en inblick i den journalistiska processen.

Tesen att ingen går med i en sekt, människor söker ett hem men leder eller leds vilse, backas upp med psykologiska förklaringar bakom varför människor väljer, eller inte förmår annat än, att stanna kvar i destruktiva sammanhang.

SVT-journalisten Anna Lindman har följt Knutby Filadelfia mer eller mindre aktivt i sjutton år. I boken "Sekten" har hon samlat intervjuer med tidigare församlingsmedlemmar.

Att ingå i en sekt eller en grupp med sektliknande tendenser liknas i kortare kapitel med erfarenheten av att inleda, stanna kvar i och sedan lämna en destruktiv relation. Jämförelsens syfte är tydligt: Maktmissbruk kan få en människa att tappa uppfattningen om vad som är rätt och riktigt, och att lämna är allt annat än lätt.

Flera förklaringar ges för hur pingstförsamlingen blev en sekt med vanföreställningar och våld. Medlemmarnas teologiska föreställningsvärld och en känsla av ett slags kosmiskt undantagstillstånd är två av dem.

Porträtten visar att de människor som ingick i Knutbysekten i grunden var och är “vanliga”, starka och verklighetstillvända. Jag tror inte att så många läsare blir förvånade över det. Riktigt intressant blir det i stället när frågorna gäller skuld och ansvar. Och Anna Lindman är en skicklig intervjuare som både utmanar och får människor att vilja öppna upp.

Men vems uppgift är det egentligen att utkräva ansvar, och av vem? Juridiken verkar stå handfallen och omvärlden stängdes tidigt ute. Men de som ledde, ingick, eller hade begränsad inblick i, sekten kämpar med dessa frågor.

När experter tillfrågas om hur sektledare tänker, och hur sektliknande sammanhang uppstår, landar svaren i att det handlar om ett rubbat sätt att knyta an till människor. Även om anknytningsteorin är övertygande hade den tålt att utmanas.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig